Παρακολούθηση
Symeon Symeonidis
Symeon Symeonidis
Democritus University of Thrace, Department of Electrical & Computer Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative evaluation of pre-processing techniques and their interactions for twitter sentiment analysis
S Symeonidis, D Effrosynidis, A Arampatzis
Expert Systems with Applications 110, 298-310, 2018
2592018
Stock price forecasting via sentiment analysis on Twitter
J Kordonis, S Symeonidis, A Arampatzis
Proceedings of the 20th pan-hellenic conference on informatics, 1-6, 2016
802016
Factors affecting the intention to use e-Government services
P Chatzoglou, D Chatzoudes, S Symeonidis
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
792015
A comparison of pre-processing techniques for twitter sentiment analysis
D Effrosynidis, S Symeonidis, A Arampatzis
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 21st International …, 2017
762017
Critical success factors for ERP implementation in SMEs
P Chatzoglou, L Fragidis, D Chatzoudes, S Symeonidis
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
752016
Language models and fusion for authorship attribution
O Fourkioti, S Symeonidis, A Arampatzis
Information Processing & Management 56 (6), 102061, 2019
422019
Sentiment analysis of greek tweets and hashtags using a sentiment lexicon
G Kalamatianos, D Mallis, S Symeonidis, A Arampatzis
Proceedings of the 19th panhellenic conference on informatics, 63-68, 2015
412015
A comparison between transcutaneous and total serum bilirubin in healthy-term greek neonates with clinical jaundice.
C Neocleous, A Adramerina, S Limnaios, S Symeonidis, C Spanou, ...
Prague medical report 115 (1-2), 33-42, 2014
252014
Examining the critical success factors for ERP implementation: an explanatory study conducted in SMEs
P Chatzoglou, D Chatzoudes, L Fragidis, S Symeonidis
Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions: 14th …, 2017
192017
Automating dairy production lines with the yoghurt cups recognition and detection process in the Industry 4.0 era
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, D Tsilis, SG Mouroutsos, ...
Procedia Computer Science 217, 918-927, 2023
162023
A convolutional recurrent neural network for the handwritten text recognition of historical Greek manuscripts
K Markou, L Tsochatzidis, K Zagoris, A Papazoglou, X Karagiannis, ...
Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges: Virtual …, 2021
152021
Htr for greek historical handwritten documents
L Tsochatzidis, S Symeonidis, A Papazoglou, I Pratikakis
Journal of imaging 7 (12), 260, 2021
142021
Factors affecting intention to use e-government services: the case of non-adopters
S Rallis, D Chatzoudes, S Symeonidis, V Aggelidis, P Chatzoglou
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
132019
AROWA: An autonomous robot framework for Warehouse 4.0 health and safety inspection operations
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, SG Mouroutsos, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 494-499, 2022
122022
DUTH at SemEval-2017 Task 4: A Voting Classification Approach for Twitter Sentiment Analysis
S Symeonidis, D Effrosynidis, J Kordonis, A Arampatzis
122017
Utilizing ChatGPT to enhance clinical trial enrollment
G Peikos, S Symeonidis, P Kasela, G Pasi
arXiv preprint arXiv:2306.02077, 2023
92023
DUTH at SemEval-2018 Task 2: emoji prediction in tweets
D Effrosynidis, G Peikos, S Symeonidis, A Arampatzis
proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 466-469, 2018
82018
Sentiment analysis via fractal dimension
S Symeonidis
Proceedings of the 6th Symposium on Future Directions in Information Access …, 2015
8*2015
Use of deferasirox film-coated tablets in pediatric patients with transfusion dependent thalassemia: a single center experience
A Adramerina, N Printza, E Hatzipantelis, S Symeonidis, L Tarazi, A Teli, ...
Biology 11 (2), 247, 2022
62022
Pseudo relevance feedback optimization
A Arampatzis, G Peikos, S Symeonidis
Information Retrieval Journal 24 (4), 269-297, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20