Παρακολούθηση
Lipika Deka
Lipika Deka
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dmu.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time motion planning methods for autonomous on-road driving: State-of-the-art and future research directions
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen, L Deka
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 60, 416-442, 2015
9412015
Network-level accident-mapping: distance based pattern matching using artificial neural network
L Deka, M Quddus
Accident Analysis & Prevention 65, 105-113, 2014
522014
Transportation cyber-physical system and its importance for future mobility
L Deka, SM Khan, M Chowdhury, N Ayres
Transportation cyber-physical systems, 1-20, 2018
492018
Artificial neural network (ANN) modeling of dynamic effects on two-phase flow in homogenous porous media
NS Hanspal, BA Allison, L Deka, DB Das
Journal of Hydroinformatics 15 (2), 540-554, 2013
492013
Are Public Intrusion Datasets Fit for Purpose? Characterising the State of the Art in Intrusion Event Datasets
A Kenyon, L Deka, D Elizondo
Computers & Security, 102022, 2020
402020
Research challenges and transatlantic collaboration on transportation cyber-physical systems
M Henshaw
Transportation Cyber-Physical Systems, 247-265, 2018
282018
Artificial neural network to determine dynamic effect in capillary pressure relationship for two-phase flow in porous media with micro-heterogeneities
DB Das, T Thirakulchaya, L Deka, NS Hanspal
Environmental Processes 2, 1-18, 2015
252015
Synergizing roadway infrastructure investment with digital infrastructure for infrastructure-based connected vehicle applications: Review of current status and future directions
SM Khan, M Chowdhury, EA Morris, L Deka
Journal of Infrastructure Systems 25 (4), 03119001, 2019
232019
Continuous automotive software updates through container image layers
N Ayres, L Deka, D Paluszczyszyn
Electronics 10 (6), 739, 2021
162021
Artificial Neural Networks, Sequence-to-Sequence LSTMs, and Exogenous Variables as Analytical Tools for NO2 (Air Pollution) Forecasting: A Case Study in the …
J González-Enrique, JJ Ruiz-Aguilar, JA Moscoso-López, D Urda, L Deka, ...
Sensors 21 (5), 1770, 2021
162021
Consistent online backup in transactional file systems
L Deka, G Barua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (11), 2676-2688, 2014
122014
Fuzzy logic applied to system monitors
N Khan, DA Elizondo, L Deka, MA Molina-Cabello
IEEE Access 9, 56523-56538, 2021
112021
Critical infrastructure risk in NHS England: predicting the impact of building portfolio age
GRW Mills, L Deka, ADF Price, S Rich-Mahadkar, E Pantzartzis, P Sellars
International Journal of Strategic Property Management 19 (2), 159-172, 2015
112015
Analysis of clustering methods for crop type mapping using satellite imagery
AJ Rivera, MD Perez-Godoy, D Elizondo, L Deka, MJ del Jesus
Neurocomputing 492, 91-106, 2022
102022
Heavy duty vehicle fuel consumption modeling using artificial neural networks
O Wysocki, L Deka, D Elizondo
2019 25th International Conference on Automation and Computing (ICAC), 1-6, 2019
82019
Heavy duty vehicle fuel consumption modelling based on exploitation data by using artificial neural networks
O Wysocki, L Deka, D Elizondo, J Kropiwnicki, J Czyżewicz
International Work-Conference on Artificial Neural Networks, 794-805, 2019
72019
A preliminary study on crop classification with unsupervised algorithms for time series on images with olive trees and cereal crops
AJ Rivera, MD Pérez-Godoy, D Elizondo, L Deka, MJ del Jesus
15th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and …, 2021
62021
Synergizing roadway infrastructure investment with digital infrastructure: Motivations, current status and future direction
SM Khan, M Chowdhury, EA Morris, L Deka
ASCE J. Infrastruct. Syst 25, 03119001, 2019
62019
Trip-based weighted trajectory matching algorithm for sparse GPS data
L Deka, M Quddus
Transportation Research Board 94th Annual MeetingTransportation Research Board, 2015
62015
Development and performance evaluation of a connected vehicle application development platform
M Islam, M Rahman, SM Khan, M Chowdhury, L Deka
Transportation research record 2674 (5), 537-552, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20