Παρακολούθηση
Angeliki Kitsiou
Angeliki Kitsiou
Sociologist, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification vs. Privacy: Identifying and Analysing the Major Concerns
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 11 (3), 67, 2019
352019
E-GOVERNANCE IN EDUCATIONAL SETTINGS: GREEK EDUCATIONAL ORGANIZATIONS LEADERSHIP’S PERSPECTIVES TOWARDS SOCIAL MEDIA USAGE FOR PARTICIPATORY DECISION-MAKING
M Sideri, A Kitsiou, A Filippopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis
INTERNET RESEARCH: ELECTRONIC NETWORKING APPLICATIONS AND POLICY, 2019
132019
Enhancing university students' privacy literacy through an educational intervention: a Greek case-study
M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
International Journal of Electronic Governance 11 (3-4), 333-360, 2019
122019
Self-disclosure, Privacy concerns and Social Capital benefits interaction in FB: A case study
E Tzortzaki, A Kitsiou, M Sideri, S Gritzalis
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2016
112016
Do identity and location data interrelate? New affiliations and privacy concerns in social-driven sharing
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
82019
I have learned that I must think twice before. An educational intervention for enhancing students’ privacy awareness in FB
M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Conference paper on e-Democracy 2017 7th International Conference on e …, 2017
8*2017
Toward Addressing Location Privacy Issues: New Affiliations with Social and Location Attributes
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis, S Gritzalis
Future Internet 11 (11), 234, 2019
72019
The interrelation of game elements and privacy requirements for the design of a system: A metamodel
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
62019
The role of gamification in privacy protection and user engagement
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Security and Privacy from a Legal, Ethical, and Technical Perspective, 132-166, 2020
52020
Privacy and Facebook Universities Students’ Communities for Confessions and Secrets: The Greek Case
M Sideri, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
E-Democracy–Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms …, 2015
52015
Identifying Privacy Related Requirements for the Design of Self-Adaptive Privacy Protections Schemes in Social Networks
A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 13 (2), 23, 2021
42021
Towards an integrated socio-technical approach for designing adaptive privacy aware services in cloud computing
A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Cyber Influence and Cognitive Threats, 9-32, 2020
42020
Understanding the role of users’ socio-location attributes and their privacy implications on social media
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis
Information & Computer Security, 2022
32022
The Use of Information and Communication Technologies in Intercultural Education in Greek Primary and Secondary Educational Settings
N Sakkoula, A Kitsiou
Voices from the Classroom: A Celebration of Learning, 296, 2021
32021
Sustaining social cohesion in information and knowledge society: The priceless value of privacy
S Gritzalis, M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis
Advances in Core Computer Science-Based Technologies: Papers in Honor of …, 2021
32021
Sharing secrets, revealing thoughts and feelings. Perceptions about disclosure practices and anonymity in a FB University students’ Community
M Sideri, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
International Journal of Electronic Governance 9 (Nos. ¾,), 361-384, 2017
32017
Digital Privacy and Social Capital on Social Network Sites. Friends or Foes?
A Kitsiou, M Sideri, E Tzortzaki, S Gritzalis
STAST 2016 6th International Workshop on Socio-Technical Aspects of Security …, 2016
32016
Determining the Role of Social Identity Attributes to the Protection of Users’ Privacy in Social Media
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 14 (9), 249, 2022
22022
Disclosing social and location attributes on social media: the impact on users’ privacy
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis
Computer Security. ESORICS 2021 International Workshops: CyberICPS, SECPRE …, 2022
22022
Gamification: A Necessary Element for Designing Privacy Training Programs
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
IntechOpen, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20