Παρακολούθηση
Angeliki Kitsiou
Angeliki Kitsiou
Assis.Prof. Sociology of Internet, Dep.Cultural Technolgy & Communication,University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification vs. Privacy: Identifying and Analysing the Major Concerns
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 11 (3), 67, 2019
472019
E-GOVERNANCE IN EDUCATIONAL SETTINGS: GREEK EDUCATIONAL ORGANIZATIONS LEADERSHIP’S PERSPECTIVES TOWARDS SOCIAL MEDIA USAGE FOR PARTICIPATORY DECISION-MAKING
M Sideri, A Kitsiou, A Filippopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis
INTERNET RESEARCH: ELECTRONIC NETWORKING APPLICATIONS AND POLICY, 2019
202019
Enhancing university students' privacy literacy through an educational intervention: a Greek case-study
M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
International Journal of Electronic Governance 11 (3-4), 333-360, 2019
192019
Self-disclosure, Privacy concerns and Social Capital benefits interaction in FB: A case study
E Tzortzaki, A Kitsiou, M Sideri, S Gritzalis
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2016
122016
The role of gamification in privacy protection and user engagement
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Security and Privacy From a Legal, Ethical, and Technical Perspective, 79, 2020
112020
Do identity and location data interrelate? New affiliations and privacy concerns in social-driven sharing
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
92019
Determining the Role of Social Identity Attributes to the Protection of Users’ Privacy in Social Media
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 14 (9), 249, 2022
82022
Identifying Privacy Related Requirements for the Design of Self-Adaptive Privacy Protections Schemes in Social Networks
A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 13 (2), 23, 2021
82021
The interrelation of game elements and privacy requirements for the design of a system: A metamodel
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
82019
I have learned that I must think twice before. An educational intervention for enhancing students’ privacy awareness in FB
M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Conference paper on e-Democracy 2017 7th International Conference on e …, 2017
8*2017
Toward Addressing Location Privacy Issues: New Affiliations with Social and Location Attributes
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis, S Gritzalis
Future Internet 11 (11), 234, 2019
72019
Understanding the role of users’ socio-location attributes and their privacy implications on social media
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis
Information & Computer Security 30 (5), 705-729, 2022
62022
Responsible innovation at work: gamification, public engagement, and privacy by design
D Ruggiu, V Blok, C Coenen, C Kalloniatis, A Kitsiou, AG Mavroeidi, ...
Journal of Responsible Innovation 9 (3), 315-343, 2022
62022
Towards an integrated socio-technical approach for designing adaptive privacy aware services in cloud computing
A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Cyber Influence and Cognitive Threats, 9-32, 2020
62020
The Role of Users’ Demographic and Social Attributes for Accepting Biometric Systems: A Greek Case Study
A Kitsiou, C Despotidi, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 14 (11), 328, 2022
52022
Privacy and Facebook Universities Students’ Communities for Confessions and Secrets: The Greek Case
M Sideri, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
E-Democracy–Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms …, 2015
52015
The Use of Information and Communication Technologies in Intercultural Education in Greek Primary and Secondary Educational Settings
N Sakkoula, A Kitsiou
Voices from the Classroom: A Celebration of Learning, 296, 2021
42021
Sustaining social cohesion in information and knowledge society: The priceless value of privacy
S Gritzalis, M Sideri, A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis
Advances in Core Computer Science-Based Technologies: Papers in Honor of …, 2021
42021
Measuring Users’ Socio-contextual Attributes for Self-adaptive Privacy Within Cloud-Computing Environments
A Kitsiou, E Tzortzaki, C Kalloniatis, S Gritzalis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 17th International …, 2020
42020
Sharing secrets, revealing thoughts and feelings. Perceptions about disclosure practices and anonymity in a FB University students’ Community
M Sideri, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
International Journal of Electronic Governance 9 (Nos. ¾,), 361-384, 2017
32017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20