Παρακολούθηση
Ricardo Chaves
Ricardo Chaves
INESC-ID / IST, University of Lisbon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ist.utl.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving SHA-2 hardware implementations
R Chaves, G Kuzmanov, L Sousa, S Vassiliadis
International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 298-310, 2006
1222006
A universal architecture for designing efficient modulo 2/sup n/+ 1 multipliers
L Sousa, R Chaves
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 52 (6), 1166-1178, 2005
1012005
RDSP: A RISC DSP based on residue number system
R Chaves, L Sousa
Euromicro Symposium on Digital System Design, 2003. Proceedings., 128-135, 2003
932003
Cost-efficient SHA hardware accelerators
R Chaves, G Kuzmanov, L Sousa, S Vassiliadis
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) Systems 16 (8), 999 …, 2008
882008
Reconfigurable memory based AES co-processor
R Chaves, G Kuzmanov, S Vassiliadis, L Sousa
Proceedings 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing …, 2006
762006
Improving residue number system multiplication with more balanced moduli sets and enhanced modular arithmetic structures
R Chaves, L Sousa
IET Computers & Digital Techniques 1 (5), 472-480, 2007
682007
SenToy: an affective sympathetic interface
A Paiva, M Costa, R Chaves, M Piedade, D Mourão, D Sobral, K Höök, ...
International Journal of Human-Computer Studies 59 (1-2), 227-235, 2003
582003
RNS Reverse Converters for Moduli Sets With Dynamic Ranges up to-bit
H Pettenghi, R Chaves, L Sousa
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 60 (6), 1487-1500, 2012
572012
{2/sup n/+ 1, 2/sup n+ k/, 2/sup n/-1}: a new RNS moduli set extension
R Chaves, L Sousa
Euromicro Symposium on Digital System Design, 2004. DSD 2004., 210-217, 2004
512004
Hardware security and trust
N Sklavos, R Chaves, G Di Natale, F Regazzoni
Cham, Switzerland: Springer, 2017
422017
Arithmetic units for RNS moduli {2n-3} and {2n+ 3} operations
PM Matutino, R Chaves, L Sousa
2010 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures …, 2010
412010
An improved RNS reverse converter for the {22n+1−1, 2n, 2n−1} moduli set
KA Gbolagade, R Chaves, L Sousa, SD Cotofana
Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on Circuits and Systems …, 2010
362010
Towards tangibility in gameplay: building a tangible affective interface for a computer game
A Paiva, R Prada, R Chaves, M Vala, A Bullock, G Andersson, K Höök
Proceedings of the 5th international conference on Multimodal interfaces, 60-67, 2003
352003
Fantasya and sentoy
K Höök, A Bullock, A Paiva, M Vala, R Chaves, R Prada
CHI'03 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 804-805, 2003
332003
On the Design of RNS Reverse Converters for the Four-Moduli Set ${\bf\{2^{\mmb n}+ 1, 2^{\mmb n}-1, 2^{\mmb n}, 2^{{\mmb n}+ 1}+ 1\}} $
L Sousa, S Antão, R Chaves
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 21 (10 …, 2012
272012
Method to design general RNS reverse converters for extended moduli sets
H Pettenghi, R Chaves, L Sousa
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 60 (12), 877-881, 2013
262013
Compact CLEFIA implementation on FPGAs
P Proença, R Chaves
2011 21st International Conference on Field Programmable Logic and …, 2011
232011
Sentoy: a tangible interface to control the emotions of a synthetic character
A Paiva, R Chaves, M Piedade, A Bullock, G Andersson, K Höök
Proceedings of the second international joint conference on Autonomous …, 2003
222003
Compact and on-the-fly secure dynamic reconfiguration for volatile FPGAs
H Kashyap, R Chaves
ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS) 9 (2), 1-22, 2016
192016
RNS Arithmetic Units for Modulo {2^ n+-k}
PM Matutino, H Pettenghi, R Chaves, L Sousa
2012 15th Euromicro Conference on Digital System Design, 795-802, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20