Παρακολούθηση
Andrea Currylow, PhD
Andrea Currylow, PhD
USACE & Univ. of North Carolina Wilmington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uncw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turtles in Trouble: The World’s 25+ Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles—2018. Ojai, CA: IUCN SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group, Turtle …
CB Stanford, AGJ Rhodin, PP Van Dijk, BD Horne, T Blanck, EV Goode, ...
Wildlife Conservation Society, and Global Wildlife Conservation, 1-80, 2018
310*2018
Global conservation status of turtles and tortoises (order Testudines)
AGJ Rhodin, CB Stanford, PP Van Dijk, C Eisemberg, L Luiselli, ...
https://doi.org/10.2744/ccb-1348.1. Chelonian Conservation and Biology 17 (2 …, 2018
2502018
Short-Term Forest Management Effects on a Long-Lived Ectotherm
AF Currylow, BJ MacGowan, RN Williams
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040473. PLoS ONE 7 (7), e40473, 2012
572012
Turtles in Trouble: The World's 25+ Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles-2018
CB Stanford, AGJ Rhodin, PP van Dijk, BD Horne, T Blanck, EV Goode, ...
Turtle Conservation Coalition; IUCN SSC/Tortoise and Freshwater Turtle …, 2021
502021
Hibernal thermal ecology of eastern box turtles within a managed forest landscape
AF Currylow, BJ Macgowan, RN Williams
https://doi.org/10.1002/jwmg.455. The Journal of Wildlife Management 77 (2 …, 2013
362013
A survival estimate of Midwestern adult Eastern Box Turtles using radiotelemetry
AF Currylow, PA Zollner, BJ MacGowan, RN Williams
https://doi.org/10.1674/0003-0031-165.1.143. The American Midland Naturalist …, 2011
362011
Seasonal variations in plasma vitellogenin and sex steroids in male and female Eastern Box Turtles, Terrapene c. carolina
AF Currylow, MS Tift, JL Meyer, DE Crocker, RN Williams
http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2012.11.005. General and Comparative …, 2013
32*2013
Evidence of Ranavirus Infections among Sympatric Larval Amphibians and Box Turtles
AF Currylow, AJ Johnson, RN Williams
https://doi.org/10.1670/12-235. Journal of Herpetology 48 (1), 117-121, 2014
252014
Novel management tools for subsidized avian predators and a case study in the conservation of a threatened species
T Shields, A Currylow, B Hanley, S Boland, W Boarman, M Vaughn
https://doi.org/10.1002/ecs2.2895. Ecosphere 10 (10), e02895, 2019
212019
Survival of Timber Rattlesnakes (Crotalus horridus): Investigating individual, environmental, and ecological effects
ZH Olson, BJ MacGowan, MT Hamilton, AFT Currylow, RN Williams
https://doi.org/10.1655/HERPETOLOGICA-D-14-00042. Herpetologica 71 (4), 274-279, 2015
202015
Stress response to handling is short lived but may reflect personalities in a wild, Critically Endangered tortoise species
AFT Currylow, EE Louis, DE Crocker
https://doi.org/10.1093/conphys/cox008. Conservation Physiology 5 (1), cox008, 2017
18*2017
Burmese pythons in Florida: A synthesis of biology, impacts, and management tools
JC Guzy, BG Falk, BJ Smith, JD Willson, RN Reed, NG Aumen, ML Avery, ...
172023
Short-term responses of Timber Rattlesnakes (Crotalus horridus) to even-aged timber harvests in Indiana
BJ MacGowan, AFT Currylow, JE MacNeil
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.05.026. Forest Ecology and Management …, 2017
172017
Radio transmitter implantation and movement in the wild timber rattlesnake (Crotalus horridus)
VL Hale, B MacGowan, L Corriveau, DC Huse, AFT Currylow, ...
https://doi.org/10.7589/2016-08-186. Journal of Wildlife Diseases 53 (3 …, 2017
92017
Thermal stability of an adaptable, invasive ectotherm: Argentine giant tegus in the Greater Everglades ecosystem, USA
AF Currylow, MAM Collier, EB Hanslowe, BG Falk, BS Cade, SE Moy, ...
Ecosphere 12 (9), e03579. https://doi.org/10.1002/ecs2.357, 2021
82021
Comparative ecophysiology of a critically endangered (CR) ectotherm: Implications for conservation management
AFT Currylow, A Mandimbihasina, P Gibbons, E Bekarany, CB Stanford, ...
https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2017.09.001. PloS ONE 12 (8), e0182004, 2017
82017
Short term monitoring reveals the rapid decline of southern Madagascar's critically endangered tortoise species
R Walker, T Rafeliarisoa, A Currylow, JC Rakotoniaina, E Louis Jr
The Herpetological Journal 24 (3), 193-196, 2014
82014
Diet of invasive Burmese Pythons (Python molurus bivittatus) in southern Florida, 1995–2020
CM Romagosa, FJ Mazzotti, RW Snow, I Bartoszek, CJ Dove, ...
US Geological Survey data release. https://doi. org/10.5066/P9A0V89V, 2022
62022
Clutch may predict growth of hatchling Burmese pythons better than food availability or sex
JM Josimovich, BG Falk, A Grajal-Puche, EB Hanslowe, IA Bartoszek, ...
Biology open 10 (11), bio058739. https://doi.org/10.1242/bio.0, 2021
6*2021
Behavior, Thermal Preference, and Ranging Patterns of the Critically Endangered Madagascar Spider Tortoise during a Cyclone
Andrea F. Currylow, Ryan C. J. Walker, Tsilavo Rafeliarisoa, Edward E. Louis Jr.
Herpetological Conservation and Biology 10 (2), 602-609, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20