Παρακολούθηση
DEMOSTHENES BOUROS
DEMOSTHENES BOUROS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management
G Raghu, HR Collard, JJ Egan, FJ Martinez, J Behr, KK Brown, TV Colby, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 183 (6), 788-824, 2011
75852011
An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias
WD Travis, U Costabel, DM Hansell, TE King Jr, DA Lynch, AG Nicholson, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 188 (6), 733-748, 2013
29772013
Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline
G Raghu, M Remy-Jardin, JL Myers, L Richeldi, CJ Ryerson, DJ Lederer, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 198 (5), e44-e68, 2018
19852018
Histopathologic subsets of fibrosing alveolitis in patients with systemic sclerosis and their relationship to outcome
D Bouros, AU Wells, AG Nicholson, TV Colby, V Polychronopoulos, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 165 (12), 1581-1586, 2002
8702002
Inhibition and role of let-7d in idiopathic pulmonary fibrosis
KV Pandit, D Corcoran, H Yousef, M Yarlagadda, A Tzouvelekis, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 182 (2), 220-229, 2010
5302010
ATS/ERS Committee on Idiopathic Interstitial Pneumonias. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update of the international …
WD Travis, U Costabel, DM Hansell, TE King Jr, DA Lynch, AG Nicholson, ...
Am J Respir Crit Care Med 188 (6), 733-748, 2013
4982013
European respiratory society, Japanese respiratory society, and latin American thoracic society. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS
G Raghu, M Remy-Jardin, JL Myers, L Richeldi, CJ Ryerson, DJ Lederer
ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 198 (5 …, 2018
333*2018
Intrapleural streptokinase versus urokinase in the treatment of complicated parapneumonic effusions: a prospective, double-blind study.
D Bouros, S Schiza, G Patsourakis, G Chalkiadakis, P Panagou, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 155 (1), 291-295, 1997
3101997
Intrapleural urokinase versus normal saline in the treatment of complicated parapneumonic effusions and empyema: a randomized, double-blind study
D Bouros, S Schiza, N Tzanakis, G Chalkiadakis, J Drositis, N Siafakas
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 159 (1), 37-42, 1999
3001999
The varied manifestation of pulmonary artery agenesis in adulthood
D Bouros, P Pare, P Panagou, K Tsintiris, N Siafakas
Chest 108 (3), 670-676, 1995
2971995
The pathogenesis of pulmonary fibrosis: a moving target
WA Wuyts, C Agostini, KM Antoniou, D Bouros, RC Chambers, V Cottin, ...
European Respiratory Journal 41 (5), 1207-1218, 2013
2602013
Pleural effusions in hematologic malignancies
MG Alexandrakis, FH Passam, DS Kyriakou, D Bouros
Chest 125 (4), 1546-1555, 2004
2552004
A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic …
A Tzouvelekis, V Paspaliaris, G Koliakos, P Ntolios, E Bouros, ...
Journal of translational medicine 11 (1), 1-13, 2013
2542013
Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis
M Plataki, AV Koutsopoulos, K Darivianaki, G Delides, NM Siafakas, ...
Chest 127 (1), 266-274, 2005
2522005
Epidemiology of interstitial lung diseases in Greece
A Karakatsani, D Papakosta, A Rapti, KM Antoniou, M Dimadi, ...
Respiratory medicine 103 (8), 1122-1129, 2009
2502009
Association of malignancy with diseases causing interstitial pulmonary changes
D Bouros, K Hatzakis, H Labrakis, K Zeibecoglou
Chest 121 (4), 1278-1289, 2002
2352002
Surgery and the respiratory muscles
NM Siafakas, I Mitrouska, D Bouros, D Georgopoulos
Thorax 54 (5), 458-465, 1999
2331999
Acute interstitial pneumonia
D Bouros, AC Nicholson, V Polychronopoulos, RM Du Bois
European Respiratory Journal 15 (2), 412-418, 2000
2222000
Effect of continuous positive airway pressure treatment on serum cardiovascular risk factors in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome
P Steiropoulos, V Tsara, E Nena, C Fitili, M Kataropoulou, M Froudarakis, ...
Chest 132 (3), 843-851, 2007
2192007
Pulmonary autotaxin expression contributes to the pathogenesis of pulmonary fibrosis
N Oikonomou, MA Mouratis, A Tzouvelekis, E Kaffe, C Valavanis, ...
American journal of respiratory cell and molecular biology 47 (5), 566-574, 2012
2152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20