Παρακολούθηση
DEMOSTHENES BOUROS
DEMOSTHENES BOUROS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management
G Raghu, HR Collard, JJ Egan, FJ Martinez, J Behr, KK Brown, TV Colby, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 183 (6), 788-824, 2011
87252011
An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias
WD Travis, U Costabel, DM Hansell, TE King Jr, DA Lynch, AG Nicholson, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 188 (6), 733-748, 2013
37392013
Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline
G Raghu, M Remy-Jardin, JL Myers, L Richeldi, CJ Ryerson, DJ Lederer, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 198 (5), e44-e68, 2018
30572018
Idiopathic pulmonary fibrosis (an update) and progressive pulmonary fibrosis in adults: an official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline
G Raghu, M Remy-Jardin, L Richeldi, CC Thomson, Y Inoue, T Johkoh, ...
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 205 (9), e18-e47, 2022
9972022
Histopathologic subsets of fibrosing alveolitis in patients with systemic sclerosis and their relationship to outcome
D Bouros, AU Wells, AG Nicholson, TV Colby, V Polychronopoulos, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 165 (12), 1581-1586, 2002
9542002
ATS/ERS Committee on Idiopathic Interstitial Pneumonias. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update of the international …
WD Travis, U Costabel, DM Hansell, TE King Jr, DA Lynch, AG Nicholson, ...
Am J Respir Crit Care Med 188 (6), 733-748, 2013
6032013
Inhibition and role of let-7d in idiopathic pulmonary fibrosis
KV Pandit, D Corcoran, H Yousef, M Yarlagadda, A Tzouvelekis, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 182 (2), 220-229, 2010
5762010
European respiratory society, Japanese respiratory society, and latin American thoracic society. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS
G Raghu, M Remy-Jardin, JL Myers, L Richeldi, CJ Ryerson, DJ Lederer
ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 2018 198 …, 2018
492*2018
ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and …
G Raghu, HR Collard, JJ Egan, FJ Martinez, J Behr, KK Brown, TV Colby, ...
Am J Respir Crit Care Med 183 (6), 788-824, 2011
406*2011
The pathogenesis of pulmonary fibrosis: a moving target
WA Wuyts, C Agostini, KM Antoniou, D Bouros, RC Chambers, V Cottin, ...
European Respiratory Journal 41 (5), 1207-1218, 2013
3422013
The varied manifestation of pulmonary artery agenesis in adulthood
D Bouros, P Pare, P Panagou, K Tsintiris, N Siafakas
Chest 108 (3), 670-676, 1995
3251995
Intrapleural streptokinase versus urokinase in the treatment of complicated parapneumonic effusions: a prospective, double-blind study.
D Bouros, S Schiza, G Patsourakis, G Chalkiadakis, P Panagou, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 155 (1), 291-295, 1997
3201997
Intrapleural urokinase versus normal saline in the treatment of complicated parapneumonic effusions and empyema: a randomized, double-blind study
D Bouros, S Schiza, N Tzanakis, G Chalkiadakis, J Drositis, N Siafakas
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 159 (1), 37-42, 1999
3141999
Epidemiology of interstitial lung diseases in Greece
A Karakatsani, D Papakosta, A Rapti, KM Antoniou, M Dimadi, ...
Respiratory medicine 103 (8), 1122-1129, 2009
2972009
Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis
M Plataki, AV Koutsopoulos, K Darivianaki, G Delides, NM Siafakas, ...
Chest 127 (1), 266-274, 2005
2882005
A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic …
A Tzouvelekis, V Paspaliaris, G Koliakos, P Ntolios, E Bouros, ...
Journal of translational medicine 11, 1-13, 2013
2852013
Pleural effusions in hematologic malignancies
MG Alexandrakis, FH Passam, DS Kyriakou, D Bouros
Chest 125 (4), 1546-1555, 2004
2852004
Global impairment of CD4+ CD25+ FOXP3+ regulatory T cells in idiopathic pulmonary fibrosis
I Kotsianidis, E Nakou, I Bouchliou, A Tzouvelekis, E Spanoudakis, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 179 (12), 1121-1130, 2009
2602009
Pulmonary autotaxin expression contributes to the pathogenesis of pulmonary fibrosis
N Oikonomou, MA Mouratis, A Tzouvelekis, E Kaffe, C Valavanis, ...
American journal of respiratory cell and molecular biology 47 (5), 566-574, 2012
2542012
Surgery and the respiratory muscles
NM Siafakas, I Mitrouska, D Bouros, D Georgopoulos
Thorax 54 (5), 458-465, 1999
2491999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20