Παρακολούθηση
Philip N. Garner
Philip N. Garner
Idiap Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Language recognition using a similarity measure
PN Garner, JPA Charlesworth, A Higuchi
US Patent 7,310,600, 2007
2872007
Database annotation and retrieval including phoneme data
JPA Charlesworth, PN Garner, JJ Rajan
US Patent 6,990,448, 2006
2702006
Transcribing meetings with the AMIDA systems
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, F Grézl, A El Hannani, M Huijbregts, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (2), 486-498, 2011
1292011
Indexing method and apparatus
JPA Charlesworth, PN Garner
US Patent 6,873,993, 2005
1082005
Using formant frequencies in speech recognition
JN Holmes, WJ Holmes, PN Garner
Fifth European Conference on Speech Communication and Technology, 1997
961997
Database annotation and retrieval
JPA Charlesworth, PN Garner
US Patent 7,054,812, 2006
922006
Database searching and retrieval using phoneme and word lattice
JPA Charlesworth, PN Garner, JJ Rajan
US Patent 7,257,533, 2007
792007
Signal processing apparatus and method
P Garner, T Fukada, Y Komori
US Patent 7,756,707, 2010
762010
Beamforming with a maximum negentropy criterion
K Kumatani, J McDonough, B Rauch, D Klakow, PN Garner, W Li
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 17 (5), 994-1008, 2009
652009
Language recognition using sequence frequency
PN Garner, JPA Charlesworth, A Higuchi
US Patent 6,882,970, 2005
642005
Self-Attention for Speech Emotion Recognition.
L Tarantino, PN Garner, A Lazaridis
Interspeech, 2578-2582, 2019
632019
On the robust incorporation of formant features into hidden Markov models for automatic speech recognition
PN Garner, WJ Holmes
Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 1998
561998
Database annotation and retrieval
JPA Charlesworth, PN Garner
US Patent 7,240,003, 2007
512007
A simple continuous pitch estimation algorithm
PN Garner, M Cernak, P Motlicek
IEEE Signal Processing Letters 20 (1), 102-105, 2012
502012
Filter bank design based on minimization of individual aliasing terms for minimum mutual information subband adaptive beamforming
K Kumatani, J McDonough, S Schacht, D Klakow, PN Garner, W Li
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
472008
Using out-of-language data to improve an under-resourced speech recognizer
D Imseng, P Motlicek, H Bourlard, PN Garner
Speech communication 56, 142-151, 2014
462014
Using KL-divergence and multilingual information to improve ASR for under-resourced languages
D Imseng, H Bourlard, PN Garner
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
462012
Current trends in multilingual speech processing
H Bourlard, J Dines, M Magimai-Doss, PN Garner, D Imseng, P Motlicek, ...
Sadhana 36 (5), 885-915, 2011
442011
The AMIDA 2009 meeting transcription system
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, A El Hannani, M Huijbregts, ...
Proceedings of INTERSPEECH, 2010
432010
An investigation of deep neural networks for multilingual speech recognition training and adaptation
S Tong, PN Garner, H Bourlard
Proc. of INTERSPEECH, 2017
422017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20