Παρακολούθηση
Mehdi Mirza
Mehdi Mirza
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
79211*2020
Conditional generative adversarial nets
M Mirza, S Osindero
arXiv preprint arXiv:1411.1784, 2014
133412014
Asynchronous methods for deep reinforcement learning
V Mnih, AP Badia, M Mirza, A Graves, T Lillicrap, T Harley, D Silver, ...
International conference on machine learning, 1928-1937, 2016
110772016
Maxout networks
I Goodfellow, D Warde-Farley, M Mirza, A Courville, Y Bengio
International conference on machine learning, 1319-1327, 2013
31492013
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
19992013
An empirical investigation of catastrophic forgetting in gradient-based neural networks
IJ Goodfellow, M Mirza, D Xiao, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1312.6211, 2013
14612013
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1084*2016
Emonets: Multimodal deep learning approaches for emotion recognition in video
SE Kahou, X Bouthillier, P Lamblin, C Gulcehre, V Michalski, K Konda, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 10, 99-111, 2016
4932016
Combining modality specific deep neural networks for emotion recognition in video
SE Kahou, C Pal, X Bouthillier, P Froumenty, Ç Gülçehre, R Memisevic, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
4322013
Pylearn2: a machine learning research library
IJ Goodfellow, D Warde-Farley, P Lamblin, V Dumoulin, M Mirza, ...
arXiv preprint arXiv:1308.4214, 2013
3642013
Disentangling factors of variation for facial expression recognition
S Rifai, Y Bengio, A Courville, P Vincent, M Mirza
2652012
Multi-Prediction Deep Boltzmann Machines
IJ Goodfellow, M Mirza, A Courville, Y Bengio
1972013
Unsupervised predictive memory in a goal-directed agent
G Wayne, CC Hung, D Amos, M Mirza, A Ahuja, A Grabska-Barwinska, ...
arXiv preprint arXiv:1803.10760, 2018
1952018
Optimizing agent behavior over long time scales by transporting value
CC Hung, T Lillicrap, J Abramson, Y Wu, M Mirza, F Carnevale, A Ahuja, ...
Nature communications 10 (1), 5223, 2019
1302019
FER-2013 face database
PL Carrier, A Courville, IJ Goodfellow, M Mirza, Y Bengio
Universit de Montral 3, 2013
1012013
An investigation of model-free planning
A Guez, M Mirza, K Gregor, R Kabra, S Racanière, T Weber, D Raposo, ...
International conference on machine learning, 2464-2473, 2019
902019
& Bengio, Y.(2014). Generative adversarial networks
IJ Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
arXiv preprint arXiv:1406.2661, 2014
832014
Asynchronous methods for deep reinforcement learning. arXiv 2016
V Mnih, AP Badia, M Mirza, A Graves, TP Lillicrap, T Harley, D Silver, ...
arXiv preprint arXiv:1602.01783, 1783
561783
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions. arXiv
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688 10, 2016
522016
Retrieval-augmented reinforcement learning
A Goyal, A Friesen, A Banino, T Weber, NR Ke, AP Badia, A Guez, ...
International Conference on Machine Learning, 7740-7765, 2022
442022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20