Παρακολούθηση
Tamás Sarlós
Tamás Sarlós
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rethinking attention with performers
K Choromanski, V Likhosherstov, D Dohan, X Song, A Gane, T Sarlos, ...
arXiv preprint arXiv:2009.14794, 2020
11962020
Improved approximation algorithms for large matrices via random projections
T Sarlos
2006 47th annual IEEE symposium on foundations of computer science (FOCS'06 …, 2006
9262006
Fastfood-approximating kernel expansions in loglinear time
Q Le, T Sarlós, A Smola
Proceedings of the international conference on machine learning 85, 8, 2013
682*2013
Faster least squares approximation
P Drineas, MW Mahoney, S Muthukrishnan, T Sarlós
Numerische mathematik 117 (2), 219-249, 2011
5442011
Towards scaling fully personalized pagerank: Algorithms, lower bounds, and experiments
D Fogaras, B Rácz, K Csalogány, T Sarlós
Internet Mathematics 2 (3), 333-358, 2005
3622005
Spamrank–fully automatic link spam detection work in progress
AA Benczur, K Csalogany, T Sarlos, M Uher
Proceedings of the first international workshop on adversarial information …, 2005
3072005
A sparse johnson: Lindenstrauss transform
A Dasgupta, R Kumar, T Sarlós
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 341-350, 2010
2302010
Fast locality-sensitive hashing
A Dasgupta, R Kumar, T Sarlós
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
1602011
Are web users really markovian?
F Chierichetti, R Kumar, P Raghavan, T Sarlos
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 609-618, 2012
1582012
On scheduling in map-reduce and flow-shops
B Moseley, A Dasgupta, R Kumar, T Sarlós
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on Parallelism in …, 2011
1472011
On estimating the average degree
A Dasgupta, R Kumar, T Sarlos
Proceedings of the 23rd international conference on World wide web, 795-806, 2014
912014
To randomize or not to randomize: space optimal summaries for hyperlink analysis
T Sarlós, AA Benczúr, K Csalogány, D Fogaras, B Rácz
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, 297-306, 2006
882006
Masked language modeling for proteins via linearly scalable long-context transformers
K Choromanski, V Likhosherstov, D Dohan, X Song, A Gane, T Sarlos, ...
arXiv preprint arXiv:2006.03555, 2020
842020
Link-based similarity search to fight web spam
A Benczúr, K Csalogány, T Sarlós
Lehigh Univ., 2006
822006
On sampling nodes in a network
F Chiericetti, A Dasgupta, R Kumar, S Lattanzi, T Sarlós
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, 471-481, 2016
712016
Web spam detection via commercial intent analysis
A Benczúr, I Bíró, K Csalogány, T Sarlós
Proceedings of the 3rd international workshop on Adversarial information …, 2007
482007
Orienteering algorithms for generating travel itineraries
Z Friggstad, S Gollapudi, K Kollias, T Sarlos, C Swamy, A Tomkins
Proceedings of the eleventh ACM international conference on web search and …, 2018
472018
Orthogonal estimation of wasserstein distances
M Rowland, J Hron, Y Tang, K Choromanski, T Sarlos, A Weller
The 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics …, 2019
462019
Structured adaptive and random spinners for fast machine learning computations
M Bojarski, A Choromanska, K Choromanski, F Fagan, C Gouy-Pailler, ...
Artificial intelligence and statistics, 1020-1029, 2017
412017
The geometry of random features
K Choromanski, M Rowland, T Sarlós, V Sindhwani, R Turner, A Weller
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1-9, 2018
402018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20