Παρακολούθηση
Dimitris Kallioras
Dimitris Kallioras
Professor of Economic and Regional Development, University of Thessaly, Department of Planning and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα prd.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A border regions typology in the enlarged European Union
L Topaloglou, D Kallioras, P Manetos, G Petrakos
Journal of Borderlands Studies 20 (2), 67-89, 2005
1802005
Economic crisis and regional resilience: detecting the ‘geographical footprint’of economic crisis in G reece
Y Psycharis, D Kallioras, P Pantazis
Regional Science Policy and Practice 6 (2), 121-141, 2014
1612014
Regional convergence and growth in Europe: understanding patterns and determinants
G Petrakos, D Kallioras, A Anagnostou
European Urban and Regional Studies 18 (4), 375-391, 2011
1532011
Regional inequalities and convergence clubs in the European Union new member-states
P Artelaris, D Kallioras, G Petrakos
Eastern Journal of European Studies 1 (1), 113, 2010
1282010
Industrial growth, economic integration and structural change: evidence from the EU new member-states regions
D Kallioras, G Petrakos
The Annals of Regional Science 45, 667-680, 2010
1152010
Regional inequalities in the EU accession countries: Evolution and challenges
G Petrakos, Y Psycharis, D Kallioras
Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union, 45-64, 2005
51*2005
Peripherality and integration: industrial growth and decline in the Greek regions
G Petrakos, G Fotopoulos, D Kallioras
Environment and Planning C: Government and Policy 30 (2), 347-361, 2012
48*2012
Cities’ economic development and regional competitiveness: the case of Larissa-Volos dipole in Thessaly region’
T Metaxas, D Kallioras
Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 12, 115-136, 2007
48*2007
Spatial variations of Greek manufacturing employment growth: The effects of specialization and international trade
G Fotopoulos, D Kallioras, G Petrakos
Papers in Regional Science 89 (1), 109-134, 2010
452010
The role of path-dependence in the resilience of EU regions
M Tsiapa, D Kallioras, NG Tzeremes
European Planning Studies 26 (6), 1099-1120, 2018
332018
Determinants of Industrial Performance in the EU-15 Countries
G Petrakos, D Kallioras, A Anagnostou
The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: A Collection of …, 2008
30*2008
The regional impact of European Union association agreements: an event-analysis approach to the case of Central and Eastern Europe
V Monastiriotis, D Kallioras, G Petrakos
Regional Studies 51 (10), 1454-1468, 2017
27*2017
Regional inequalities in the European Neighborhood Policy countries: The effects of growth and integration
G Petrakos, M Tsiapa, D Kallioras
Environment and planning C: government and policy 34 (4), 698-716, 2016
262016
Tracing the determinants of economic cross-border interaction in the European Union
D Kallioras, L Topaloglou, S Venieris
Spatium, 1-10, 2009
24*2009
The regional dimension of economic growth in Ukraine
D Kallioras, M Tsiapa
Eastern European Business and Economics Journal 1 (3), 71-95, 2015
222015
Integration and Structural Change: Pre-Accession Experience in the Regions
G Petrakos, D Kallioras
Overcoming fragmentation in Southeast Europe: Spatial development trends and …, 2007
19*2007
The Geography of Trade among the European Union and the European Neighborhood Policy Countries
D Kallioras, G Petrakos, M Tsiapa
Ikonomicheski Izsledvania 30 (1), 2021
18*2021
Regional Inequalities in the New European Union Member-States: Is there a'Population-Size'Effect?
D Kallioras
European Spatial Research and Policy 17 (2), 107-116, 2010
182010
Regional Inequalities in the EU Enlargement Countries: An Analysis of Small Versus Large New Member States
G Petrakos, Y Psycharis, D Kallioras
Advances in Spatial Science, 233, 2005
172005
Governance convergence among the EU28?
A Anagnostou, D Kallioras, C Kollias
Social Indicators Research 129, 133-146, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20