Παρακολούθηση
Nikolaos Paranychianakis
Nikolaos Paranychianakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enveng.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abiotic stress generates ROS that signal expression of anionic glutamate dehydrogenases to form glutamate for proline synthesis in tobacco and grapevine
DS Skopelitis, NV Paranychianakis, KA Paschalidis, ED Pliakonis, ...
The Plant Cell 18 (10), 2767-2781, 2006
5052006
Water supply and water scarcity
VA Tzanakakis, NV Paranychianakis, AN Angelakis
Water 12 (9), 2347, 2020
2492020
Irrigation of Mediterranean crops with saline water: from physiology to management practices
NV Paranychianakis, KS Chartzoulakis
Agriculture, ecosystems & environment 106 (2-3), 171-187, 2005
2492005
Water Reuse in EU-States: Necessity for Uniform Criteria to Mitigate Human and Environmental Risks
NV Paranychianakis, M Salgot, SA Snyder, AN Angelakis
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 45, 1409-1468, 2015
1812015
Water resources management in the island of Crete, Greece, with emphasis on the agricultural use
KS Chartzoulakis, NV Paranychianakis, AN Angelakis
Water Policy 3 (3), 193-205, 2001
1242001
Pathways regulating the removal of nitrogen in planted and unplanted subsurface flow constructed wetlands
NV Paranychianakis, M Tsiknia, N Kalogerakis
Water Research 102, 321-329, 2016
1132016
Influence of rootstock, irrigation level and recycled water on growth and yield of Soultanina grapevines
NV Paranychianakis, S Aggelides, AN Angelakis
Agricultural water management 69 (1), 13-27, 2004
992004
Treatment of wastewater with slow rate systems: a review of treatment processes and plant functions
NV Paranychianakis, AN Angelakis, H Leverenz, G Tchobanoglous
Critical reviews in environmental science and technology 36 (3), 187-259, 2006
90*2006
Effects of municipal solid waste compost on soil properties and vegetables growth
GV Giannakis, NN Kourgialas, NV Paranychianakis, NP Nikolaidis, ...
Compost science & utilization 22 (3), 116-131, 2014
892014
The effect of recycled water on the nutrient status of Soultanina grapevines grafted on different rootstocks
NV Paranychianakis, M Nikolantonakis, Y Spanakis, AN Angelakis
Agricultural Water Management 81 (1-2), 185-198, 2006
872006
Nutrient removal and biomass production in land treatment systems receiving domestic effluent
VA Tzanakakis, NV Paranychianakis, AN Angelakis
Ecological Engineering 35 (10), 1485-1492, 2009
862009
The isoenzyme 7 of tobacco NAD (H)-dependent glutamate dehydrogenase exhibits high deaminating and low aminating activities in vivo
DS Skopelitis, NV Paranychianakis, A Kouvarakis, A Spyros, ...
Plant physiology 145 (4), 1726-1734, 2007
862007
Effects of olive mill wastewater on soil carbon and nitrogen cycling
M Tsiknia, VA Tzanakakis, D Oikonomidis, NV Paranychianakis, ...
Applied microbiology and biotechnology 98, 2739-2749, 2014
692014
Influence of rootstock, irrigation level and recycled water on water relations and leaf gas exchange of Soultanina grapevines
NV Paranychianakis, KS Chartzoulakis, AN Angelakis
Environmental and experimental botany 52 (2), 185-198, 2004
662004
Effects of soil type and municipal solid waste compost as soil amendment on Cichorium spinosum (spiny chicory) growth
A Papafilippaki, N Paranychianakis, NP Nikolaidis
Scientia Horticulturae 195, 195-205, 2015
632015
The effect of water stress and rootstock on the development of leaf injuries in grapevines irrigated with saline effluent
NV Paranychianakis, AN Angelakis
Agricultural water management 95 (4), 375-382, 2008
632008
Single stage treatment of saline wastewater with marine bacterial–microalgae consortia in a fixed-bed photobioreactor
P Babatsouli, S Fodelianakis, N Paranychianakis, D Venieri, M Dialynas, ...
Journal of Hazardous Materials 292, 155-163, 2015
612015
Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece
VA Tzanakakis, AN Angelakis, NV Paranychianakis, YG Dialynas, ...
Water 12 (6), 1538, 2020
592020
Effluent application to the land: Changes in soil properties and treatment potential
VA Tzanakakis, NV Paranychianakis, PA Londra, AN Angelakis
Ecological Engineering 37 (11), 1757-1764, 2011
592011
Environmental drivers of the distribution of nitrogen functional genes at a watershed scale
M Tsiknia, NV Paranychianakis, EA Varouchakis, NP Nikolaidis
FEMS Microbiology Ecology 91 (6), fiv052, 2015
542015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20