Παρακολούθηση
Zohar Gvirtzman
Zohar Gvirtzman
Geological Survey of Israel; The Hebrew University of Jerusalem
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gsi.gov.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The formation of Mount Etna as the consequence of slab rollback
Z Gvirtzman, A Nur
Nature 401 (6755), 782-785, 1999
4051999
Residual topography, lithospheric structure and sunken slabs in the central Mediterranean
Z Gvirtzman, A Nur
Earth and Planetary Science Letters 187 (1-2), 117-130, 2001
2262001
Late Neoproterozoic rise and fall of the northern Arabian–Nubian Shield: the role of lithospheric mantle delamination and subsequent thermal subsidence
D Avigad, Z Gvirtzman
Tectonophysics 477 (3-4), 217-228, 2009
1932009
Sulfur isotopic compositions of individual organosulfur compounds and their genetic links in the Lower Paleozoic petroleum pools of the Tarim Basin, NW China
C Cai, A Amrani, RH Worden, Q Xiao, T Wang, Z Gvirtzman, H Li, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 182, 88-108, 2016
1072016
Origin and nature of the rapid late Tertiary filling of the Levant Basin
J Steinberg, Z Gvirtzman, Y Folkman, Z Garfunkel
Geology 39 (4), 355-358, 2011
1072011
Partial detachment of a lithospheric root under the southeast Carpathians: toward a better definition of the detachment concept
Z Gvirtzman
Geology 30 (1), 51-54, 2002
1052002
Plate detachment, asthenosphere upwelling, and topography across subduction zones
Z Gvirtzman, A Nur
Geology 27 (6), 563-566, 1999
951999
Bathymetry of Mariana trench‐arc system and formation of the Challenger Deep as a consequence of weak plate coupling
Z Gvirtzman, RJ Stern
Tectonics 23 (2), 2004
792004
Intense salt deformation in the Levant Basin in the middle of the Messinian Salinity Crisis
Z Gvirtzman, M Reshef, O Buch-Leviatan, Z Ben-Avraham
Earth and Planetary Science Letters 379, 108-119, 2013
742013
Intra-Messinian truncation surface in the Levant Basin explained by subaqueous dissolution
Z Gvirtzman, V Manzi, R Calvo, I Gavrieli, R Gennari, S Lugli, M Reghizzi, ...
Geology 45 (10), 915-918, 2017
632017
Bathymetry of the Levant basin: interaction of salt-tectonics and surficial mass movements
Z Gvirtzman, M Reshef, O Buch-Leviatan, G Groves-Gidney, Z Karcz, ...
Marine Geology 360, 25-39, 2015
602015
Accelerated subsidence and sedimentation in the Levant Basin during the Late Tertiary and concurrent uplift of the Arabian platform: Tectonic versus counteracting sedimentary …
O Bar, Z Gvirtzman, S Feinstein, E Zilberman
Tectonics 32 (3), 334-350, 2013
592013
Compound-specific sulfur isotope analysis of thiadiamondoids of oils from the Smackover Formation, USA
Z Gvirtzman, W Said-Ahmad, GS Ellis, RJ Hill, JM Moldowan, Z Wei, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 167, 144-161, 2015
552015
Age resetting of hanging wall rocks above a low-angle detachment fault: Tinos Island (Aegean Sea)
S Zeffren, D Avigad, A Heimann, Z Gvirtzman
Tectonophysics 400 (1-4), 1-25, 2005
552005
The onset of the Messinian salinity crisis in the deep Eastern Mediterranean basin
V Manzi, R Gennari, S Lugli, D Persico, M Reghizzi, M Roveri, ...
Terra Nova 30 (3), 189-198, 2018
522018
Retreating Late Tertiary shorelines in Israel: Implications for the exposure of north Arabia and Levant during Neotethys closure
Z Gvirtzman, J Steinberg, O Bar, B Buchbinder, E Zilberman, R Siman-Tov, ...
Lithosphere 3 (2), 95-109, 2011
522011
Reactivation of the Levant passive margin during the late Tertiary and formation of the Jaffa Basin offshore central Israel
Z Gvirtzman, E Zilberman, Y Folkman
Journal of the Geological Society 165 (2), 563-578, 2008
522008
Isostasy, flexure, and dynamic topography
Z Gvirtzman, C Faccenna, TW Becker
Tectonophysics 683, 255-271, 2016
512016
Evidence of clastic evaporites in the canyons of the Levant Basin (Israel): Implications for the Messinian salinity crisis
S Lugli, R Gennari, Z Gvirtzman, V Manzi, M Roveri, BC Schreiber
Journal of sedimentary research 83 (11), 942-954, 2013
492013
Role of dynamic topography in sustaining the Nile River over 30 million years
C Faccenna, P Glišović, A Forte, TW Becker, E Garzanti, A Sembroni, ...
Nature Geoscience 12 (12), 1012-1017, 2019
472019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20