Παρακολούθηση
Polina Panicheva
Polina Panicheva
Voronezh State Pedagogical University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hse.ru
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dark personalities on Facebook: Harmful online behaviors and language
O Bogolyubova, P Panicheva, R Tikhonov, V Ivanov, Y Ledovaya
Computers in human Behavior 78, 151-159, 2018
1102018
Detecting ethnicity-targeted hate speech in Russian social media texts
E Pronoza, P Panicheva, O Koltsova, P Rosso
Information Processing & Management 58 (6), 102674, 2021
482021
Lexical, morphological and semantic correlates of the dark triad personality traits in russian facebook texts
P Panicheva, Y Ledovaya, O Bogolyubova
2016 IEEE artificial intelligence and natural language conference (AINL), 1-8, 2016
332016
Profiling the age of Russian bloggers
T Litvinova, A Sboev, P Panicheva
Conference on Artificial Intelligence and Natural Language, 167-177, 2018
282018
Atex. A rule-based sentiment analysis system processing texts in various topics
P Panicheva
Proceedings of International Conference Dialog 2, 101–113, 2013
28*2013
Personal sense and idiolect: Combining authorship attribution and opinion analysis
P Panicheva, J Cardiff, P Rosso
Technological University Dublin, 2010
262010
Semantic feature aggregation for gender identification in Russian Facebook
P Panicheva, A Mirzagitova, Y Ledovaya
Artificial Intelligence and Natural Language: 6th Conference, AINL 2017, St …, 2018
242018
Violence exposure, posttraumatic stress, and subjective well-being in a sample of Russian adults: a Facebook-based study
O Bogolyubova, R Tikhonov, V Ivanov, P Panicheva, Y Ledovaya
Journal of interpersonal violence 35 (5-6), 1476-1491, 2020
162020
Разработка ядра синтаксического анализатора для русского языка на основе библиотек NLTK
АД Москвина, Д Орлова, ПВ Паничева, ОА Митрофанова
Труды объединённой научной конференции" Интернет и современное общество", 44-54, 2016
142016
Author clustering with and without topical features
P Panicheva, O Litvinova, T Litvinova
International Conference on Speech and Computer, 348-358, 2019
132019
Syntax-based sentiment analysis of tweets in Russian
YV Adaskina, PV Panicheva, AM Popov
Proc. Int. Conf. Dialogue 2, 1-11, 2015
12*2015
Authorship attribution in Russian in real-world forensics scenario
P Panicheva, T Litvinova
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 299-310, 2019
112019
Authorship attribution of Russian forum posts with different types of n-gram features
T Litvinova, O Litvinova, P Panicheva
Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Natural Language …, 2019
112019
A multi-feature classifier for verbal metaphor identification in Russian texts
Y Badryzlova, P Panicheva
Artificial Intelligence and Natural Language: 7th International Conference …, 2018
112018
Разработка лингвистического комплекса для морфологического анализа русскоязычных корпусов текстов на основе Pymorphy и NLTK
ПВ Паничева, ЕВ Протопопова, ОА Митрофанова, АР Мирзагитова
Труды международной конференции «Корпусная лингвистика—2015». СПб, 2015
112015
Automatic word clustering in Russian texts
O Mitrofanova, A Mukhin, P Panicheva, V Savitsky
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 85-91, 2007
112007
Predicting subjective well-being in a high-risk sample of Russian mental health app users
P Panicheva, L Mararitsa, S Sorokin, O Koltsova, P Rosso
EPJ Data Science 11 (1), 21, 2022
102022
Using corpus linguistics tools to analyze a Russian-language Islamic extremist forum
T Litvinova, O Litvinova, P Panicheva, E Biryukova
International Conference on Internet Science, 54-65, 2018
102018
Distributional Semantic Features in Russian Verbal Metaphor Identification
PV Panicheva, YG Badryzlova
«Диалог» 1 (16(23)), 179-190, 2017
102017
Semantic Coherence in Schizophrenia in Russian Written Texts
P Panicheva, T Litvinova
Proceedings of the 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT …, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20