Παρακολούθηση
J.Martinez-Alier
J.Martinez-Alier
ICTA Universitat Autonoma Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Environmentalism of the Poor: a study of ecological conflicts and valuation
J Martinez-Alier
32312003
El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración
J Martinez Alier
Icaria, 2005
2366*2005
Varieties of environmentalism: essays North and South
R Guha, JM Alier
Routledge, 2013
17732013
Ecological Economics: Energy, Environment and Society
J Martinez-Alier, K Schlüpmann
Blackwell, 1987
1561*1987
Growth, recession or degrowth for sustainability and equity
G Kallis, F Schneider, J Martinez-Alier
Journal of Cleaner Production 18 (6), 511-606, 2010
1300*2010
Economía ecológica y política ambiental
J Martínez Alier, J Roca Jusmet
Fondo de Cultura Económica, Mexico, 2002
1244*2002
Degrowth: a vocabulary for a new era
G D'Alisa, Demaria, F., G Kallis, J Martinez Alier
Routledge, 2014
11902014
De la economía ecológica al ecologismo popular
J Martinez Alier
Icaria Editorial, 1994
11221994
Weak comparability of values as a foundation for ecological economics
J Martinez-Alier, G Munda, J O'Neill
Ecological economics 26 (3), 277-286, 1998
10971998
Sustainable de-growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an emergent paradigm
J Martínez-Alier, U Pascual, FD Vivien, E Zaccai
Ecological economics 69 (9), 1741-1747, 2010
9132010
What is degrowth? From an activist slogan to a social movement
F Demaria, F Schneider, F Sekulova, J Martinez-Alier
Environmental values 22 (2), 191-215, 2013
8252013
The economics of degrowth
G Kallis, C Kerschner, J Martinez-Alier
Ecological economics 84, 172-180, 2012
6902012
Payments for environmental services in watersheds: Insights from a comparative study of three cases in Central America
N Kosoy, M Martinez-Tuna, R Muradian, J Martinez-Alier
Ecological economics 61 (2-3), 446-455, 2007
6222007
Justiça ambiental (local e global)
J Martínez-Alier
Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. Recife …, 1999
608*1999
Trade and the environment: from a ‘Southern’perspective
R Muradian, J Martinez-Alier
Ecological Economics 36 (2), 281-297, 2001
5152001
A socio‐metabolic transition towards sustainability? Challenges for another Great Transformation
H Haberl, M Fischer‐Kowalski, F Krausmann, J Martinez‐Alier, ...
Sustainable development 19 (1), 1-14, 2011
5102011
Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas
L Temper, D Del Bene, J Martinez-Alier
Journal of Political Ecology 22 (1), 255-278, 2015
4732015
Is there a global movement for environmental justice
J Martinez-Alier, L Temper, D Del Bene, A Scheidel
Journal of Peasant Studies 43 (3), 731-755, 2016
459*2016
La ecología y la economía
J Martinez Alier, K Schlüpmann
Fondo de Cultura Económica, 1991
4581991
Crimen y costumbre en la sociedad salvaje
B Malinowski, J Alier, MT Alier
Ariel, 1978
4361978
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20