Παρακολούθηση
Zhengwei Qiu
Zhengwei Qiu
Post-Doctoral Researcher at Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The smartphone as a platform for wearable cameras in health research
C Gurrin, Z Qiu, M Hughes, N Caprani, AR Doherty, SE Hodges, ...
American journal of preventive medicine 44 (3), 308-313, 2013
772013
A real-time life experience logging tool
Z Qiu, C Gurrin, AR Doherty, AF Smeaton
Advances in Multimedia Modeling: 18th International Conference, MMM 2012 …, 2012
192012
Remote real-time monitoring of subsurface landfill gas migration
C Fay, AR Doherty, S Beirne, F Collins, C Foley, J Healy, BM Kiernan, ...
Sensors 11 (7), 6603-6628, 2011
192011
Mining user activity as a context source for search and retrieval
Z Qiu, AR Doherty, C Gurrin, AF Smeaton
2011 International Conference on Semantic Technology and Information …, 2011
162011
Term weighting approaches for mining significant locations from personal location logs
Z Qiu, C Gurrin, AR Doherty, AF Smeaton
2010 10th IEEE International Conference on Computer and Information …, 2010
152010
Exploring the technical challenges of large-scale lifelogging
C Gurrin, AF Smeaton, Z Qiu, A Doherty
Proceedings of the 4th international SenseCam & pervasive imaging conference …, 2013
132013
Green multimedia: informing people of their carbon footprint through two simple sensors
AR Doherty, Z Qiu, C Foley, H Lee, C Gurrin, AF Smeaton
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 441-450, 2010
112010
Evaluating access mechanisms for multimodal representations of lifelogs
Z Qiu, C Gurrin, AF Smeaton
MultiMedia Modeling: 22nd International Conference, MMM 2016, Miami, FL, USA …, 2016
92016
Exploring the optimal visual vocabulary sizes for semantic concept detection
J Guo, Z Qiu, C Gurrin
2013 11th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2013
92013
Zhiwo: Activity tagging and recognition system for personal lifelogs
LM Zhou, C Gurrin, Z Qiu
Proceedings of the 3rd ACM conference on International conference on …, 2013
92013
From lifelog to diary: a timeline view for memory reminiscence
LM Zhou, C Gurrin, C Yang, Z Qiu
Irish HCI conference 2013, 2013
62013
The smartphone as a platform for wearable cameras in preventative medicine
C Gurrin, Z Qiu, M Hughes, N Caprani, AR Doherty, SE Hodges, ...
Am J Prev Med 44 (3), 308-313, 2013
42013
A lifelogging system supporting multimodal access
Z Qiu
Dublin City University, 2013
42013
Turning raw SenseCam accelerometer data into meaningful user activities
Z Qiu, AR Doherty, C Gurrin, AF Smeaton
Dublin City University, 2010
32010
SenseSeer, a real‐time lifelogging tool
Z Qiu, C Gurrin, AF Smeaton
22012
Automatically detecting important moments from everyday life using a mobile device
Z Qiu, C Gurrin, AR Doherty, AF Smeaton
22011
DCU at NTCIR-8 GeoTime.
Z Qiu, C Gurrin, AR Doherty, AF Smeaton
NTCIR, 203-207, 2010
12010
Summarisation & Visualisation of Large Volumes of Time-Series Sensor Data
Z Qiu, C Gurrin, AR Doherty, AF Smeaton
2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18