Παρακολούθηση
Eric Fisher
Eric Fisher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα calpoly.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Testing purchasing power parity under the null hypothesis of co-integration
EON Fisher, JY Park
The Economic Journal, 1476-1484, 1991
1961991
A model of exchange rate pass-through
E Fisher
Journal of international Economics 26 (1-2), 119-137, 1989
1911989
Vertex centralities in input-output networks reveal the structure of modern economies
F Blöchl, FJ Theis, F Vega-Redondo, EON Fisher
Physical Review E 83 (4), 046127, 2011
1742011
Sunspots in the Laboratory
J Duffy, EON Fisher
American Economic Review 95 (3), 510-529, 2005
1122005
Experimental foreign exchange markets
EON Fisher, FS Kelly
Pacific Economic Review 5 (3), 365-387, 2000
862000
A long-run view of the European monetary system
HJ Edison, EON Fischer
Journal of International Money and Finance 10 (1), 53-70, 1991
801991
Economic geography, trade, and war
DH Bearce, EON Fisher
Journal of conflict resolution 46 (3), 365-393, 2002
742002
Pollution and economic growth
EON Fisher, C Marrewijk
Journal of International Trade & Economic Development 7 (1), 55-69, 1998
491998
Growth, trade, and international transfers
EON Fisher
Journal of International Economics 39 (1-2), 143-158, 1995
391995
A new way of thinking about the current account
EON Fisher
International Economic Review, 555-568, 1995
351995
The linchpins of a modern economy
E Fisher, F Vega-Redondo
AEA Annual Meeting, Chicago, IL, 2006
322006
The dynamic effects of agricultural subsidies in the United States
H De Gorter, EON Fisher
Journal of Agricultural and Resource Economics, 147-159, 1993
301993
Sustained growth in the model of overlapping generations
EON Fisher
Journal of Economic Theory 58 (1), 77-92, 1992
301992
The structure of the American economy
EON Fisher, KG Marshall
Review of International Economics 19 (1), 15-31, 2011
282011
Price competition between two international firms facing tariffs
EON Fisher, CA Wilson
International journal of industrial organization 13 (1), 67-87, 1995
261995
Exchange rate pass-through and the relative concentration of German and Japanese manufacturing industries
E Fisher
Economics Letters 31 (1), 81-85, 1989
251989
Heckscher–Ohlin theory when countries have different technologies
EON Fisher
International Review of Economics & Finance 20 (2), 202-210, 2011
232011
Sustainable balance of trade deficits
EON Fisher
Journal of Monetary Economics 25 (3), 411-430, 1990
231990
Which sectors of a modern economy are most central?
F Blöchl, FJ Theis, F Vega-Redondo, EON Fisher
CESifo Working Paper Series, 2010
212010
The forward premium in a model with heterogeneous prior beliefs
EON Fisher
Journal of International Money and Finance 25 (1), 48-70, 2006
202006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20