Παρακολούθηση
Tom van Dijk
Tom van Dijk
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LTSmin: high-performance language-independent model checking
G Kant, A Laarman, J Meijer, J van de Pol, S Blom, T van Dijk
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2015
2062015
Oink: An implementation and evaluation of modern parity game solvers
T van Dijk
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2018
802018
Sylvan: multi-core framework for decision diagrams
T van Dijk, J van de Pol
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19 (6), 675-696, 2017
742017
Sylvan: Multi-core Decision Diagrams
T van Dijk, JC van de Pol
TACAS 2015, 2015
712015
Hardware model checking competition 2017
A Biere, T van Dijk, K Heljanko
Proceedings of the 17th Conference on Formal Methods in Computer-Aided …, 2017
592017
Lace: non-blocking split deque for work-stealing
T van Dijk, JC van de Pol
European Conference on Parallel Processing, 206-217, 2014
492014
Multi-Core BDD Operations for Symbolic Reachability
T van Dijk, A Laarman, J van de Pol
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2012
422012
Presentation of the 9th edition of the model checking contest
E Amparore, B Berthomieu, G Ciardo, S Dal Zilio, F Gallà, LM Hillah, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years …, 2019
412019
Tagged BDDs: combining reduction rules from different decision diagram types
T van Dijk, R Wille, R Meolic
2017 Formal Methods in Computer Aided Design (FMCAD), 108-115, 2017
312017
A comparative study of BDD packages for probabilistic symbolic model checking
T van Dijk, EM Hahn, DN Jansen, Y Li, T Neele, M Stoelinga, A Turrini, ...
Dependable Software Engineering: Theories, Tools, and Applications: First …, 2015
282015
Attracting tangles to solve parity games
T van Dijk
Computer Aided Verification: 30th International Conference, CAV 2018, Held …, 2018
272018
Multi-core symbolic bisimulation minimisation
T van Dijk, J van de Pol
International journal on software tools for technology transfer 20 (2), 157-177, 2018
252018
Multi-core symbolic bisimulation minimisation
T van Dijk, J van de Pol
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2016
252016
Sylvan: multi-core decision diagrams
T van Dijk
242016
The Reactive Synthesis Competition (SYNTCOMP): 2018-2021
S Jacobs, GA Perez, R Abraham, V Bruyere, M Cadilhac, M Colange, ...
arXiv preprint arXiv:2206.00251, 2022
232022
Distributed binary decision diagrams for symbolic reachability
W Oortwijn, T Dijk, J Pol
Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT International SPIN Symposium on Model …, 2017
152017
The Parallelization of Binary Decision Diagram Operations for Model Checking
T van Dijk
University of Twente, 2012
102012
Simple Fixpoint Iteration To Solve Parity Games
T van Dijk, B Rubbens
arXiv preprint arXiv:1909.07659, 2019
92019
A Parity Game Tale of Two Counters
T van Dijk
arXiv preprint arXiv:1807.10210, 2018
92018
Multi-core and/or symbolic model checking
T van Dijk, A Laarman, J van de Pol
12th International Workshop on Automated Verification of Critical Systems …, 2012
82012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20