Jari-Pekka Voutilainen
Jari-Pekka Voutilainen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tut.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile agents for the internet of things
L Järvenpää, M Lintinen, AL Mattila, T Mikkonen, K Systä, JP Voutilainen
2013 17th International Conference on System Theory, Control and Computing …, 2013
322013
On the architecture of liquid software: technology alternatives and design space
A Gallidabino, C Pautasso, V Ilvonen, T Mikkonen, K Systä, ...
2016 13th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA), 122-127, 2016
312016
Architecting Liquid Software.
A Gallidabino, C Pautasso, T Mikkonen, K Systä, JP Voutilainen, ...
J. Web Eng. 16 (5&6), 433-470, 2017
262017
On the design of a responsive user interface for a multi-device web service
JP Voutilainen, J Salonen, T Mikkonen
2015 2nd ACM International Conference on Mobile Software Engineering and …, 2015
232015
Synchronizing application state using virtual DOM trees
JP Voutilainen, T Mikkonen, K Systä
International Conference on Web Engineering, 142-154, 2016
162016
HTML5-based mobile agents for Web-of-Things
JP Voutilainen, AL Mattila, K Systä, T Mikkonen
Informatica 40 (1), 2016
82016
Lively3D: Building a 3D Desktop Environment as a Single Page Application
JP Voutilainen, AL Mattila, T Mikkonen
Acta Cybernetica 21, 291-306, 2014
32014
Liquid Web Applications: ICWE2017 Tutorial
A Gallidabino, T Mikkonen, N Mäkitalo, C Pautasso, K Systä, A Taivalsaari, ...
International Conference on Web Engineering, 269-271, 2017
12017
Cloud Space: Web-based smart space with management UI
AL Mattila, K Systä, JP Voutilainen, T Mikkonen
Proceedings of the 10th International Conference on Web Information Systems …, 2014
12014
Vuorovaikutteisten web-sovellusten kehittäminen
JP Voutilainen
12011
Tietoturva Ajaxia hyödyntävissä verkkosovelluksissa
JP Voutilainen
Kandidaatintyö, Tampereen Teknillinen Yliopisto 58, 2010
12010
Liquid Web Applications: ICWE2017 Tutorial
C Pautasso, K Systä, A Taivalsaari, J Voutilainen
Current Trends in Web Engineering: ICWE 2017 International Workshops, Liquid …, 2018
2018
Cloud Space
AL Mattila, K Systä, JP Voutilainen, T Mikkonen
2014
The Browser as a Host Environment for Visually Rich Applications
JP Voutilainen, T Mikkonen
13th Symposium on Programming Languages and Software Tools, 141, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14