Παρακολούθηση
Robert Tobler
Robert Tobler
Senior Researcher, VRVis Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vrvis.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combined rendering of polarization and fluorescence effects
A Wilkie, RF Tobler, W Purgathofer
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 197-204, 2001
902001
The stochastic ray method for radiosity
L Neumann, W Purgathofer, RF Tobler, A Neumann, P Elias, M Feda, ...
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 206-218, 1995
611995
An analytical model for skylight polarisation
A Wilkie, C Ulbricht, RF Tobler, G Zotti, W Purgathofer
Rendering Techniques, 387-398, 2004
522004
A mesh data structure for rendering and subdivision
RF Tobler, S Maierhofer
Václav Skala-UNION Agency, 2006
472006
Forced random dithering: improved threshold matrices for ordered dithering
W Purgathofer, RF Tobler, M Geiler
Proceedings of 1st International Conference on Image Processing 2, 1032-1035, 1994
431994
Real-time occlusion culling with a lazy occlusion grid
H Hey, RF Tobler, W Purgathofer
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 217-222, 2001
402001
Separating semantics from rendering: a scene graph based architecture for graphics applications
RF Tobler
The Visual Computer 27 (6), 687-695, 2011
392011
A multiresolution mesh generation approach for procedural definition of complex geometry
RF Tobler, S Maierhofer, A Wilkie
Proceedings SMI. Shape Modeling International 2002, 35-271, 2002
352002
A hierarchical subdivision algorithm for stochastic radiosity methods
RF Tobler, A Wilkie, M Feda, W Purgathofer
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 193-203, 1997
351997
Fast light-map computation with virtual polygon lights
C Luksch, RF Tobler, R Habel, M Schwärzler, M Wimmer
Proceedings of the ACM SIGGRAPH symposium on interactive 3D graphics and …, 2013
312013
Interactive content for presentations in virtual reality
AL Fuhrmann, J Prikryl, RF Tobler, W Purgathofer
Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology …, 2001
242001
Raytracing of dispersion effects in transparent materials
A Wilkie, RF Tobler, W Purgathofer
Václav Skala-UNION Agency, 2000
242000
The state of the art in realtime rendering of vegetation
S Mantler, RF Tobler, AL Fuhrmann
VRVis Center for Virtual Reality and Visualization 2, 2003
232003
Mesh-based parametrized L-Systems and generalized subdivision for generating complex geometry
RF Tobler, S Maierhofer, A Wilkie
International Journal of Shape Modeling 8 (02), 173-191, 2002
232002
Real-time bounding box area computation
D Schmalstieg, RF Tobler
Institute of Computer Graphics, Vienna University of Technology, 1999
221999
Incoming first-shot for non-diffuse global illumination
L Szirmay-Kalos, M Sbert, R Martínez, RF Tobler
Spring Conference of Computer Graphics’ 00 7, 2000
172000
A new form factor analogy and its application to stochastic global illumination algorithms
RF Tobler, L Neumann, M Sbert, W Purgathofer
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 35-44, 1998
171998
General purpose z-buffer CSG rendering with consumer level hardware
G Erhart, R Tobler
VRVis Zentrum fur Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH, Tech …, 2000
152000
Fast projected area computation for three-dimensional bounding boxes
D Schmalstieg, RF Tobler
Journal of graphics tools 4 (2), 37-43, 1999
141999
New efficient algorithms with positive definite radiosity matrix
L Neumann, RF Tobler
Photorealistic rendering techniques, 227-243, 1995
141995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20