Παρακολούθηση
Ioan-Augustin Chioar
Ioan-Augustin Chioar
Associate Research Scientist, Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fragmentation of magnetism in artificial kagome dipolar spin ice
B Canals, IA Chioar, VD Nguyen, M Hehn, D Lacour, F Montaigne, ...
Nature communications 7 (1), 11446, 2016
1312016
Nanoscale magnetophotonics
N Maccaferri, I Zubritskaya, I Razdolski, IA Chioar, V Belotelov, V Kapaklis, ...
Journal of Applied Physics 127 (8), 2020
1292020
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
1092018
Kinetic pathways to the magnetic charge crystal in artificial dipolar spin ice
IA Chioar, B Canals, D Lacour, M Hehn, BS Burgos, TO Menteş, ...
Physical Review B 90 (22), 220407, 2014
502014
Nonuniversality of artificial frustrated spin systems
IA Chioar, N Rougemaille, A Grimm, O Fruchart, E Wagner, M Hehn, ...
Physical Review B 90 (6), 064411, 2014
492014
Ground-state candidate for the classical dipolar kagome Ising antiferromagnet
IA Chioar, N Rougemaille, B Canals
Physical Review B 93 (21), 214410, 2016
482016
Size distribution of magnetic charge domains in thermally activated but out-of-equilibrium artificial spin ice
F Montaigne, D Lacour, IA Chioar, N Rougemaille, D Louis, SM Murtry, ...
Scientific reports 4 (1), 5702, 2014
472014
Magnetic and all-optical switching properties of amorphous alloys
A Ciuciulkaite, K Mishra, MV Moro, IA Chioar, RM Rowan-Robinson, ...
Physical Review Materials 4 (10), 104418, 2020
292020
Magnetic order and energy-scale hierarchy in artificial spin-ice structures
H Stopfel, E Östman, IA Chioar, D Greving, UB Arnalds, TPA Hase, ...
Physical Review B 98 (1), 014435, 2018
232018
Observation of the nonlinear Wood's anomaly on periodic arrays of nickel nanodimers
NM Tran, IA Chioar, A Stein, A Alekhin, V Juvé, G Vaudel, I Razdolski, ...
Physical Review B 98 (24), 245425, 2018
192018
Collective magnetic dynamics in artificial spin ice probed by ac susceptibility
M Pohlit, G Muscas, IA Chioar, H Stopfel, A Ciuciulkaite, E Östman, ...
Physical Review B 101 (13), 134404, 2020
182020
Environmental dependence of the photochromic effect of oxygen-containing rare-earth metal hydrides
D Moldarev, L Stolz, MV Moro, SM Aðalsteinsson, IA Chioar, ...
Journal of Applied Physics 129 (15), 2021
132021
Direction‐Sensitive Magnetophotonic Surface Crystals
RM Rowan-Robinson, J Hurst, A Ciuciulkaite, IA Chioar, M Pohlit, ...
Advanced Photonics Research 2 (10), 2100119, 2021
102021
Thickness dependent enhancement of the polar Kerr rotation in Co magnetoplasmonic nanostructures
RM Rowan-Robinson, E Melander, IA Chioar, B Caballero, ...
AIP Advances 9 (2), 2019
82019
Artificial Kagome Spin Networks-From Short-Range Degeneracy towards Long-Range Dipolar Order
IA Chioar
Université Grenoble Alpes, 2015
42015
Topological kinetic crossover in a nanomagnet array
X Zhang, G Fitez, S Subzwari, NS Bingham, IA Chioar, H Saglam, ...
Science 380 (6644), 526-531, 2023
22023
Artificial frustrated spin systems
Y Perrin, IA Chioar, VD Nguyen, D Lacour, M Hehn, F Montaigne, ...
Spintronics VIII 9551, 81-89, 2015
12015
A kinetic Monte Carlo study for stripe-like magnetic domains in ferrimagnetic thin films
B Tyukodi, IA Chioar, Z Néda
Open Physics 11 (4), 487-496, 2013
12013
Thermal Annealing of Artificial Spin Systems: An Interplay of Three Temperatures
IA Chioar, C Nisoli, P Schiffer
Bulletin of the American Physical Society, 2024
2024
Topological defects and flux channels in artificial spin ice
N Strandqvist, A Hurben, Y Hao, IA Chioar, L Yang, M Saccone, ...
Bulletin of the American Physical Society, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20