Παρακολούθηση
Skarpetis Michael
Skarpetis Michael
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust triangular decoupling with application to 4WS cars
FN Koumboulis, MG Skarpetis
IEEE Transactions on Automatic Control 45 (2), 344-352, 2000
632000
Input-output decoupling for linear systems with nonlinear uncertain structure
FN Koumboulis, MG Skarpetis
Journal of the Franklin Institute 333 (4), 593-624, 1996
491996
Robust control of cars with front and rear wheel steering
FN Koumboulis, MG Skarpetis
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 149 (5), 394-404, 2002
252002
Robust control techniques for hydraulic actuators
MG Skarpetis, FN Koumboulis, MP Tzamtzi
2007 Mediterranean Conference on Control & Automation, 1-6, 2007
182007
Robust regional stabilisation of an electropneumatic actuator
FN Koumboulis, MG Skarpetis, BG Mertzios
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 145 (2), 226-230, 1998
161998
Robust control of pneumatic clutch actuators using simulated annealing techniques
MG Skarpetis, FN Koumboulis, AS Ntellis
21st Mediterranean Conference on Control and Automation, 1069-1075, 2013
142013
Robust Output Command Tracking for Linear Systems with Nonlinear Uncertain Structure with Application to Flight Control
MG Skarpetis, FN Koumboulis, NS Roussos
Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control, 7502-7507, 2005
132005
On the Modelling and controller design for the outpouring phase of the pouring process
MP Tzamtzi, FN Koumboulis, MG Skarpetis
WSEAS Trans. Syst. Control 4, 11-20, 2009
122009
Robust tracking and disturbance attenuation controllers for automatic steering
MG Skarpetis, FN Koumboulis, AS Ntellis
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-6, 2006
122006
Robust PI controllers for command following with application to an electropneumatic actuator
FN Koumboulis, MG Skarpetis, MP Tzamtzi
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-6, 2006
122006
Robust disturbance rejection for left-invertible linear systems with nonlinear-uncertain structure
FN Koumboulis, MG Skarpetis
121999
Robust disturbance rejection for left-invertible linear systems with nonlinear-uncertain structure
FN Koumboulis, MG Skarpetis
121999
Robust disturbance rejection with simultaneous robust input-output decoupling
FN Koumboulis, MG Skarpetis
Automatica 33 (7), 1415-1421, 1997
101997
Robust Arbitrary Reference Command Tracking with Application to Hydraulic Actuators.
MG Skarpetis, FN Koumboulis, AS Ntellis
ICINCO (1), 94-102, 2012
92012
Robust PID controller design with application to a flight actuator
FN Koumboulis, MG Skarpetis, MP Tzamtzi
IECON 2006-32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, 4725-4730, 2006
92006
Decoupling control algorithms for 4WS vehicles
MG Skarpetis, FN Koumboulis, FS Barmpokas, GE Chamilothoris
2006 IEEE International Conference on Mechatronics, 499-504, 2006
92006
Static controllers for magnetic suspension and balance systems
FN Koumboulis, MG Skarpetis
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 143 (4), 338-348, 1996
91996
Robust PID controller for electro—Hydraulic actuators
MG Skarpetis, FN Koumboulis
2013 IEEE 18th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation …, 2013
82013
Robust position tracking for a hydraulic servo system
MG Skarpetis, FN Koumboulis, AS Ntellis
22nd Mediterranean Conference on Control and Automation, 1553-1558, 2014
72014
Longitudinal flight multi condition control using robust PID controllers
MG Skarpetis, FN Koumboulis, AS Ntellis
ETFA2011, 1-7, 2011
72011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20