Παρακολούθηση
Abhinav Gupta
Abhinav Gupta
Professor, Robotics Institute, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-local neural networks
X Wang, R Girshick, A Gupta, K He
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
107992018
Unsupervised visual representation learning by context prediction
C Doersch, A Gupta, AA Efros
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1422-1430, 2015
31872015
Revisiting unreasonable effectiveness of data in deep learning era
C Sun, A Shrivastava, S Singh, A Gupta
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 843-852, 2017
28372017
Training region-based object detectors with online hard example mining
A Shrivastava, A Gupta, R Girshick
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
28192016
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
21302015
Target-driven visual navigation in indoor scenes using deep reinforcement learning
Y Zhu, R Mottaghi, E Kolve, JJ Lim, A Gupta, L Fei-Fei, A Farhadi
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 3357-3364, 2017
18062017
Cross-stitch networks for multi-task learning
I Misra, A Shrivastava, A Gupta, M Hebert
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
15132016
Hollywood in homes: Crowdsourcing data collection for activity understanding
GA Sigurdsson, G Varol, X Wang, A Farhadi, I Laptev, A Gupta
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
13312016
Supersizing self-supervision: Learning to grasp from 50k tries and 700 robot hours
L Pinto, A Gupta
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 3406-3413, 2016
13182016
Never-ending learning
T Mitchell, W Cohen, E Hruschka, P Talukdar, B Yang, J Betteridge, ...
Communications of the ACM 61 (5), 103-115, 2018
12912018
Unsupervised learning of visual representations using videos
X Wang, A Gupta
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2794-2802, 2015
12912015
Ensemble of exemplar-svms for object detection and beyond
T Malisiewicz, A Gupta, AA Efros
2011 International conference on computer vision, 89-96, 2011
11982011
What makes paris look like paris?
C Doersch, S Singh, A Gupta, J Sivic, AA Efros
Communications of the ACM 58 (12), 103-110, 2015
9852015
Robust adversarial reinforcement learning
L Pinto, J Davidson, R Sukthankar, A Gupta
International Conference on Machine Learning, 2817-2826, 2017
9562017
Videos as space-time region graphs
X Wang, A Gupta
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 399-417, 2018
8502018
Learning a predictable and generative vector representation for objects
R Girdhar, DF Fouhey, M Rodriguez, A Gupta
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
8212016
Openimages: A public dataset for large-scale multi-label and multi-class image classification
I Krasin, T Duerig, N Alldrin, V Ferrari, S Abu-El-Haija, A Kuznetsova, ...
Dataset available from https://github. com/openimages 2 (3), 18, 2017
8182017
Ai2-thor: An interactive 3d environment for visual ai
E Kolve, R Mottaghi, W Han, E VanderBilt, L Weihs, A Herrasti, M Deitke, ...
arXiv preprint arXiv:1712.05474, 2017
8122017
Unsupervised discovery of mid-level discriminative patches
S Singh, A Gupta, AA Efros
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
7482012
A-fast-rcnn: Hard positive generation via adversary for object detection
X Wang, A Shrivastava, A Gupta
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20