Παρακολούθηση
Jianping Wang
Jianping Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cityu.edu.hk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on platoon-based vehicular cyber-physical systems
D Jia, K Lu, J Wang, X Zhang, X Shen
IEEE communications surveys & tutorials 18 (1), 263-284, 2015
5912015
News impact on stock price return via sentiment analysis
X Li, H Xie, L Chen, J Wang, X Deng
Knowledge-Based Systems 69, 14-23, 2014
4122014
On swarm intelligence inspired self-organized networking: its bionic mechanisms, designing principles and optimization approaches
Z Zhang, K Long, J Wang, F Dressler
IEEE Communications Surveys & Tutorials 16 (1), 513-537, 2013
2792013
Self-organization paradigms and optimization approaches for cognitive radio technologies: a survey
Z Zhang, K Long, J Wang
IEEE Wireless Communications 20 (2), 36-42, 2013
2162013
Data fusion improves the coverage of wireless sensor networks
G Xing, R Tan, B Liu, J Wang, X Jia, CW Yi
Proceedings of the 15th annual international conference on Mobile computing …, 2009
1842009
Efficient routing and wavelength assignment for multicast in WDM networks
B Chen, J Wang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 20 (1), 97-109, 2002
1642002
Multihop range-free localization in anisotropic wireless sensor networks: A pattern-driven scheme
Q Xiao, B Xiao, J Cao, J Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (11), 1592-1607, 2010
1342010
Joint topology design and mapping of service function chains for efficient, scalable, and reliable network functions virtualization
Z Ye, X Cao, J Wang, H Yu, C Qiao
IEEE Network 30 (3), 81-87, 2016
1252016
Cloud-assisted safety message dissemination in VANET–cellular heterogeneous wireless network
B Liu, D Jia, J Wang, K Lu, L Wu
ieee systems journal 11 (1), 128-139, 2015
1192015
Exploiting data fusion to improve the coverage of wireless sensor networks
R Tan, G Xing, B Liu, J Wang, X Jia
IEEE/ACM Transactions on networking 20 (2), 450-462, 2011
1092011
Performance Analysis of Wireless Sensor Networks With Mobile Sinks
W Liu, K Lu, J Wang, G Xing, L Huang
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 61 (6), 2777-2788, 2012
1072012
Magic: A distributed max-gain in-network caching strategy in information-centric networks
J Ren, W Qi, C Westphal, J Wang, K Lu, S Liu, S Wang
2014 IEEE conference on computer communications workshops (INFOCOM WKSHPS …, 2014
1002014
Exploiting reactive mobility for collaborative target detection in wireless sensor networks
R Tan, G Xing, J Wang, HC So
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (3), 317-332, 2009
1002009
On progressive network recovery after a major disruption
J Wang, C Qiao, H Yu
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 1925-1933, 2011
892011
Exploiting mobility prediction for dependable service composition in wireless mobile ad hoc networks
J Wang
IEEE Transactions on Services Computing 4 (1), 44-55, 2010
892010
A disturbance-adaptive design for VANET-enabled vehicle platoon
D Jia, K Lu, J Wang
IEEE Transactions on vehicular technology 63 (2), 527-539, 2014
862014
OpenSCaaS: an open service chain as a service platform toward the integration of SDN and NFV
W Ding, W Qi, J Wang, B Chen
IEEE Network 29 (3), 30-35, 2015
822015
Accuracy-aware interference modeling and measurement in wireless sensor networks
X Chang, J Huang, S Liu, G Xing, H Zhang, J Wang, L Huang, Y Zhuang
IEEE Transactions on Mobile Computing 15 (2), 278-291, 2015
792015
Accuracy-aware interference modeling and measurement in wireless sensor networks
X Chang, J Huang, S Liu, G Xing, H Zhang, J Wang, L Huang, Y Zhuang
IEEE Transactions on Mobile Computing 15 (2), 278-291, 2015
792015
Integrated fiber-wireless (FiWi) access networks supporting inter-ONU communications
Y Li, J Wang, C Qiao, A Gumaste, Y Xu, Y Xu
Journal of Lightwave Technology 28 (5), 714-724, 2009
772009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20