Παρακολούθηση
Pavlina Fragkou
Pavlina Fragkou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiath.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber security of critical infrastructures
LA Maglaras, KH Kim, H Janicke, MA Ferrag, S Rallis, P Fragkou, ...
Ict Express 4 (1), 42-45, 2018
1462018
A comparison of word-and sense-based text categorization using several classification algorithms
A Kehagias, V Petridis, VG Kaburlasos, P Fragkou
Journal of Intelligent Information Systems 21 (3), 227-247, 2003
1422003
A dynamic programming algorithm for linear text segmentation
P Fragkou, V Petridis, A Kehagias
Journal of Intelligent Information Systems 23 (2), 179-197, 2004
912004
Ontology based information extraction from text
V Karkaletsis, P Fragkou, G Petasis, E Iosif
Knowledge-Driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution …, 2011
482011
Applying linked data technologies to Greek open government data: a case study
E Galiotou, P Fragkou
Procedia-social and behavioral sciences 73, 479-486, 2013
442013
Solving university timetabling problems using advanced genetic algorithms
S Kazarlis, V Petridis, P Fragkou
GAs 2 (7), 8-12, 2005
442005
Linear text segmentation using a dynamic programming algorithm
A Kehagias, P Fragkou, V Petridis
10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2003
372003
Text segmentation by product partition models and dynamic programming
A Kehagias, A Nicolaou, V Petridis, P Fragkou
Mathematical and Computer Modelling 39 (2-3), 209-217, 2004
342004
Boemie ontology-based text annotation tool
P Fragkou, G Petasis, A Theodorakos, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
312008
Text classification using the s-FLNMAP neural network
V Petridis, VG Kaburlasos, P Fragkou, A Kehagias
Proceedings of the 2001 International Joint Conference on Neural Networks, 2001
272001
Enriching the e-GIF ontology for an improved application of linking data technologies to greek open government data
P Fragkou, E Galiotou, M Matsakas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 167-174, 2014
222014
Applying named entity recognition and co-reference resolution for segmenting english texts
P Fragkou
Progress in Artificial Intelligence 6 (4), 325-346, 2017
152017
Segmenting HTML pages using visual and semantic information
G Petasis, P Fragkou, A Theodorakos, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
Workshop Programme, 18, 2008
142008
Text segmentation for language identification in Greek forums
P Fragkou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 160-166, 2014
102014
Querying greek governmental site using sparql
P Fragkou, N Kritikos, E Galiotou
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2016
72016
Information extraction versus text segmentation for web content mining
P Fragkou
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 23 …, 2013
72013
Training Civil Servants to ERMIS IT system for the purposes of Directive 2006/123/EC
P Fragkou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 430-437, 2013
72013
Segmentation of greek text by dynamic programming
P Fragkou, V Petridis, A Kehagias
19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence …, 2007
72007
Solving University Timetabling Problems Using Advanced Genetic Algorithms
SKV Petridis, P Fragkou
Technological Educational Institute of Serres, Serres 621 24 Greece dan …, 2005
52005
The Greek Interoperability Center
P Fragkou
JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government 10 (1), 82-93, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20