Παρακολούθηση
Maryam Habibi
Maryam Habibi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.hu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning with word embeddings improves biomedical named entity recognition
M Habibi, L Weber, M Neves, DL Wiegandt, U Leser
Bioinformatics 33 (14), i37-i48, 2017
4802017
Keyword extraction and clustering for document recommendation in conversations
M Habibi, A Popescu-Belis
IEEE/ACM Transactions on audio, speech, and language processing 23 (4), 746-759, 2015
1042015
HunFlair: an easy-to-use tool for state-of-the-art biomedical named entity recognition
L Weber, M Sänger, J Münchmeyer, M Habibi, U Leser, A Akbik
Bioinformatics 37 (17), 2792-2794, 2021
382021
HUNER: improving biomedical NER with pretraining
L Weber, J Münchmeyer, T Rocktäschel, M Habibi, U Leser
Bioinformatics 36 (1), 295-302, 2020
382020
Diverse keyword extraction from conversations
M Habibi, A Popescu-Belis
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
282013
Multi-factor segmentation for topic visualization and recommendation: the must-vis system
CA Bhatt, A Popescu-Belis, M Habibi, S Ingram, S Masneri, F McInnes, ...
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 365-368, 2013
242013
Using crowdsourcing to compare document recommendation strategies for conversations
M Habibi, A Popescu-Belis
Idiap, 2012
192012
Enforcing topic diversity in a document recommender for conversations
M Habibi, A Popescu-Belis
Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014
182014
Idiap at MediaEval 2013: Search and hyperlinking task
CA Bhatt, N Pappas, M Habibi, A Popescu-Belis
MediaEval 2013 Workshop, 2013
162013
Recognizing chemicals in patents: a comparative analysis
M Habibi, DL Wiegandt, F Schmedding, U Leser
Journal of cheminformatics 8 (1), 1-15, 2016
152016
Multimodal reranking of content-based recommendations for hyperlinking video snippets
C Bhatt, N Pappas, M Habibi, A Popescu-Belis
Proceedings of International Conference on Multimedia Retrieval, 225-232, 2014
152014
Question answering in conversations: Query refinement using contextual and semantic information
M Habibi, P Mahdabi, A Popescu-Belis
Data & Knowledge Engineering 106, 38-51, 2016
72016
Annotation and initial evaluation of a large annotated German oncological corpus
M Kittner, M Lamping, DT Rieke, J Götze, B Bajwa, I Jelas, G Rüter, ...
JAMIA open 4 (2), ooab025, 2021
62021
Divided pomdp method for complex menu problems in spoken dialogue systems
M Habibi, S Rahbar, H Sameti
2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop, 484-489, 2010
52010
DeepTable: A Permutation Invariant Neural Network for Table Orientation Classification
M Habibi, J Starlinger, U Leser
Data Mining and Knowledge Discovery, 2020
32020
PatSeg: a Sequential Patent Segmentation Approach
M Habibi, A Rheinlaender, W Thielemann, R Adams, P Fischer, ...
Big Data Research, 2020
22020
Performance of Gene Name Recognition Tools on Patents
M Habibi, DL Wiegandt, F Schmedding, U Leser
7th International Symposium on Semantic Mining in Biomedicine 1650, 3-10, 2016
12016
Query Refinement Using Conversational Context: a Method and an Evaluation Resource
M Habibi, A Popescu-Belis
International Conference on Applications of Natural Language to Information …, 2015
12015
Modeling Users' Information Needs in a Document Recommender for Meetings
M Habibi
EPFL, 2015
12015
On-line learning of a persian spoken dialogue system using real training data
M Habibi, H Sameti, H Setareh
10th International Conference on Information Science, Signal Processing and …, 2010
12010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20