Παρακολούθηση
Matej Čief
Matej Čief
PhD student at Kempelen Institute of Intelligent Technologies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kinit.sk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning action embeddings for off-policy evaluation
M Cief, J Golebiowski, P Schmidt, Z Abedjan, A Bekasov
European Conference on Information Retrieval, 108-122, 2024
32024
Pessimistic off-policy optimization for learning to rank
M Cief, B Kveton, M Kompan
arXiv preprint arXiv:2206.02593, 2022
22022
Cross-Validated Off-Policy Evaluation
M Cief, M Kompan, B Kveton
arXiv preprint arXiv:2405.15332, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3