Παρακολούθηση
Donald Metzler
Donald Metzler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Search engines: Information retrieval in practice
WB Croft, D Metzler, T Strohman
Addison-Wesley 520, 131-141, 2010
18642010
A markov random field model for term dependencies
D Metzler, WB Croft
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
10762005
Expected reciprocal rank for graded relevance
O Chapelle, D Metzler, Y Zhang, P Grinspan
Proceeding of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
9102009
Indri: A language model-based search engine for complex queries
T Strohman, D Metzler, H Turtle, WB Croft
Proceedings of the international conference on intelligent analysis 2 (6), 2-6, 2005
768*2005
Efficient transformers: A survey
Y Tay, M Dehghani, D Bahri, D Metzler
ACM Computing Surveys 55 (6), 1-28, 2022
5562022
Linear feature-based models for information retrieval
D Metzler, WB Croft
Information Retrieval 10 (3), 257-274, 2007
4472007
Similarity measures for short segments of text
D Metzler, S Dumais, C Meek
Advances in Information Retrieval: 29th European Conference on IR Research …, 2007
4232007
Combining the language model and inference network approaches to retrieval
D Metzler, WB Croft
Information processing & management 40 (5), 735-750, 2004
3662004
Latent concept expansion using markov random fields
D Metzler, WB Croft
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
2912007
Long range arena: A benchmark for efficient transformers
Y Tay, M Dehghani, S Abnar, Y Shen, D Bahri, P Pham, J Rao, L Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2011.04006, 2020
2472020
Improving the estimation of relevance models using large external corpora
F Diaz, D Metzler
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2332006
Similarity measures for tracking information flow
D Metzler, Y Bernstein, WB Croft, A Moffat, J Zobel
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
2282005
A cascade ranking model for efficient ranked retrieval
L Wang, J Lin, D Metzler
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
2242011
Learning concept importance using a weighted dependence model
M Bendersky, D Metzler, WB Croft
Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data …, 2010
2232010
Learning to rank with selection bias in personal search
X Wang, M Bendersky, D Metzler, M Najork
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
2222016
Synthesizer: Rethinking self-attention for transformer models
Y Tay, D Bahri, D Metzler, DC Juan, Z Zhao, C Zheng
International conference on machine learning, 10183-10192, 2021
2122021
Position bias estimation for unbiased learning to rank in personal search
X Wang, N Golbandi, M Bendersky, D Metzler, M Najork
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
2122018
Analysis of statistical question classification for fact-based questions
D Metzler, WB Croft
Information Retrieval 8, 481-504, 2005
1822005
Sparse sinkhorn attention
Y Tay, D Bahri, L Yang, D Metzler, DC Juan
International Conference on Machine Learning, 9438-9447, 2020
1732020
Improving search relevance for implicitly temporal queries
D Metzler, R Jones, F Peng, R Zhang
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
1622009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20