Παρακολούθηση
Donald Metzler
Donald Metzler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Search engines: Information retrieval in practice
WB Croft, D Metzler, T Strohman
Addison-Wesley 520, 131-141, 2010
17772010
A markov random field model for term dependencies
D Metzler, WB Croft
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
10612005
Expected reciprocal rank for graded relevance
O Chapelle, D Metzler, Y Zhang, P Grinspan
Proceeding of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
8642009
Indri: A language model-based search engine for complex queries
T Strohman, D Metzler, H Turtle, WB Croft
Proceedings of the international conference on intelligent analysis 2 (6), 2-6, 2005
751*2005
Linear feature-based models for information retrieval
D Metzler, WB Croft
Information Retrieval 10 (3), 257-274, 2007
4222007
Similarity measures for short segments of text
D Metzler, S Dumais, C Meek
European conference on information retrieval, 16-27, 2007
4192007
Combining the language model and inference network approaches to retrieval
D Metzler, WB Croft
Information processing & management 40 (5), 735-750, 2004
3612004
Latent concept expansion using markov random fields
D Metzler, WB Croft
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
2842007
Efficient transformers: A survey
Y Tay, M Dehghani, D Bahri, D Metzler
arXiv preprint arXiv:2009.06732, 2020
2692020
Improving the estimation of relevance models using large external corpora
F Diaz, D Metzler
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2282006
Similarity measures for tracking information flow
D Metzler, Y Bernstein, WB Croft, A Moffat, J Zobel
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
2252005
Learning concept importance using a weighted dependence model
M Bendersky, D Metzler, WB Croft
Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data …, 2010
2142010
A cascade ranking model for efficient ranked retrieval
L Wang, J Lin, D Metzler
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
2052011
Learning to rank with selection bias in personal search
X Wang, M Bendersky, D Metzler, M Najork
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
1772016
Analysis of statistical question classification for fact-based questions
D Metzler, WB Croft
Information Retrieval 8 (3), 481-504, 2005
1742005
Improving search relevance for implicitly temporal queries
D Metzler, R Jones, F Peng, R Zhang
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
1632009
Position bias estimation for unbiased learning to rank in personal search
X Wang, N Golbandi, M Bendersky, D Metzler, M Najork
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
1542018
Structured event retrieval over microblog archives
D Metzler, C Cai, E Hovy
Proceedings of the 2012 Conference of the North American Chapter of the …, 2012
1402012
Online expansion of rare queries for sponsored search
A Broder, P Ciccolo, E Gabrilovich, V Josifovski, D Metzler, L Riedel, ...
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 511-520, 2009
1392009
Long range arena: A benchmark for efficient transformers
Y Tay, M Dehghani, S Abnar, Y Shen, D Bahri, P Pham, J Rao, L Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2011.04006, 2020
1372020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20