Παρακολούθηση
Nilamani Behera
Nilamani Behera
Department of Physics, University of Gothenburg, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.gu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anomalous anti-damping in sputtered β-Ta/Py bilayer system
N Behera, S Chaudhary, DK Pandya
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
502016
Thickness-dependent enhancement of damping in -Ta thin films
S Akansel, A Kumar, N Behera, S Husain, R Brucas, S Chaudhary, ...
Physical Review B 97 (13), 134421, 2018
312018
Two magnon scattering and anti-damping behavior in a two-dimensional epitaxial TiN/Py (t Py)/β-Ta (t Ta) system
N Behera, A Kumar, S Chaudhary, DK Pandya
RSC advances 7 (14), 8106-8117, 2017
272017
Large Damping-Like Spin–Orbit Torque in a 2D Conductive 1T-TaS2 Monolayer
S Husain, X Chen, R Gupta, N Behera, P Kumar, T Edvinsson, ...
Nano letters 20 (9), 6372-6380, 2020
232020
Effect of Ru thickness on spin pumping in Ru/Py bilayer
N Behera, MS Singh, S Chaudhary, DK Pandya, PK Muduli
Journal of Applied Physics 117 (17), 17A714, 2015
212015
Emergence of spin–orbit torques in 2D transition metal dichalcogenides: A status update
S Husain, R Gupta, A Kumar, P Kumar, N Behera, R Brucas, S Chaudhary, ...
Applied Physics Reviews 7 (4), 041312, 2020
202020
Spin pumping in ion-beam sputtered C o 2 FeAl / Mo bilayers: Interfacial Gilbert damping
SC Sajid Husain, Ankit Kumar, Vineet Barwal, Nilamani Behera, Serkan Akansel ...
Phys. Rev. B 97 (064420), 2018
202018
Dependence of spin pumping in W/CoFeB heterostructures on the structural phase of tungsten
D Jhajhria, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Physical Review B 99 (1), 014430, 2019
182019
Crystalline phase dependent spin current efficiency in sputtered Ta thin films
R Bansal, N Behera, A Kumar, PK Muduli
Applied Physics Letters 110 (20), 202402, 2017
162017
Spin pumping in the Heusler alloy heterostructure: Ferromagnetic resonance experiment and theory
S Husain, A Kumar, P Kumar, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Choudhary, ...
Physical Review B 98 (18), 180404, 2018
152018
Antidamping spin-orbit torques in epitaxial-Py(100)/β-Ta
PKM Dhananjay Tiwari, Nilamani Behera, Akash Kumar, Philipp Dürrenfeld ...
Applied Physics Letter 111 (23), 232407, 2017
152017
Spin pumping and spin torques in interfacially tailored -Ta layers
A Kumar, R Gupta, S Husain, N Behera, S Hait, S Chaudhary, R Brucas, ...
Physical Review B 100 (21), 214433, 2019
122019
Multi-jump magnetization switching in Co2FeAl full Heusler alloy thin films: Experiments and simulations
S Husain, V Barwal, A Kumar, R Gupta, N Behera, S Hait, NK Gupta, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165258, 2019
102019
Growth dependent magnetization reversal in Co2MnAl full Heusler alloy thin films
V Barwal, S Husain, N Behera, E Goyat, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 123 (5), 053901, 2018
102018
Capping Layer (CL) Induced Antidamping in CL/Py/β-W System (CL: Al, β-Ta, Cu, β-W)
N Behera, P Guha, DK Pandya, S Chaudhary
ACS Applied Materials & Interfaces 9 (36), 31005-31017, 2017
102017
Magnetization dynamics and interface studies in ion-beam sputtered Si/CoFeB (8)/MgO (4)/CoFeB (8)/Ta (5) structures
M Raju, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 115 (17), 17D127, 2014
72014
Magnetization dynamics and interface studies in ion-beam sputtered Si/CoFeB (8)/MgO (4)/CoFeB (8)/Ta (5) structures
M Raju, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 115 (17), 17D127, 2014
72014
Spin gapless semiconducting behavior in inverse Heusler Mn2-xCo1+ xAl (0≤ x≤ 1.75) thin films
V Barwal, N Behera, S Husain, NK Gupta, S Hait, L Pandey, V Mishra, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518, 167404, 2021
62021
Engineering of spin mixing conductance at Ru/FeCo/Ru interfaces: Effect of Re doping
R Gupta, N Behera, VA Venugopal, S Basu, AK Puri, P Ström, ...
Physical Review B 101 (2), 024401, 2020
62020
Anisotropic magnetic damping studies in β-Ta/2D-epitaxial-Py bilayers
N Behera, A Kumar, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 444, 256-262, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20