Παρακολούθηση
Nilamani Behera
Nilamani Behera
Department of Physics, University of Gothenburg, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.gu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SnSe/SnO2 nanocomposites: novel material for photocatalytic degradation of industrial waste dyes
D Kaur, V Bagga, N Behera, B Thakral, A Asija, J Kaur, S Kaur
Advanced Composites and Hybrid Materials 2, 763-776, 2019
542019
Anomalous anti-damping in sputtered β-Ta/Py bilayer system
N Behera, S Chaudhary, DK Pandya
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
532016
Thickness-dependent enhancement of damping in -Ta thin films
S Akansel, A Kumar, N Behera, S Husain, R Brucas, S Chaudhary, ...
Physical Review B 97 (13), 134421, 2018
402018
Emergence of spin–orbit torques in 2D transition metal dichalcogenides: A status update
S Husain, R Gupta, A Kumar, P Kumar, N Behera, R Brucas, S Chaudhary, ...
Applied Physics Reviews 7 (4), 2020
382020
Large Damping-Like Spin–Orbit Torque in a 2D Conductive 1T-TaS2 Monolayer
S Husain, X Chen, R Gupta, N Behera, P Kumar, T Edvinsson, ...
Nano letters 20 (9), 6372-6380, 2020
322020
Dependence of spin pumping in W/CoFeB heterostructures on the structural phase of tungsten
D Jhajhria, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Physical Review B 99 (1), 014430, 2019
322019
Two magnon scattering and anti-damping behavior in a two-dimensional epitaxial TiN/Py (t Py)/β-Ta (t Ta) system
N Behera, A Kumar, S Chaudhary, DK Pandya
RSC advances 7 (14), 8106-8117, 2017
322017
Spin pumping in ion-beam sputtered C o 2 FeAl / Mo bilayers: Interfacial Gilbert damping
SC Sajid Husain, Ankit Kumar, Vineet Barwal, Nilamani Behera, Serkan Akansel ...
Phys. Rev. B 97 (064420), 2018
312018
Effect of Ru thickness on spin pumping in Ru/Py bilayer
N Behera, MS Singh, S Chaudhary, DK Pandya, PK Muduli
Journal of Applied Physics 117 (17), 17A714, 2015
252015
Spin pumping in the Heusler alloy heterostructure: Ferromagnetic resonance experiment and theory
S Husain, A Kumar, P Kumar, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Choudhary, ...
Physical Review B 98 (18), 180404, 2018
242018
Spin pumping and spin torques in interfacially tailored -Ta layers
A Kumar, R Gupta, S Husain, N Behera, S Hait, S Chaudhary, R Brucas, ...
Physical Review B 100 (21), 214433, 2019
222019
Growth dependent magnetization reversal in Co2MnAl full Heusler alloy thin films
V Barwal, S Husain, N Behera, E Goyat, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 123 (5), 053901, 2018
202018
Antidamping spin-orbit torques in epitaxial-Py(100)/β-Ta
PKM Dhananjay Tiwari, Nilamani Behera, Akash Kumar, Philipp Dürrenfeld ...
Applied Physics Letter 111 (23), 232407, 2017
182017
Crystalline phase dependent spin current efficiency in sputtered Ta thin films
R Bansal, N Behera, A Kumar, PK Muduli
Applied Physics Letters 110 (20), 202402, 2017
182017
Multi-jump magnetization switching in Co2FeAl full Heusler alloy thin films: Experiments and simulations
S Husain, V Barwal, A Kumar, R Gupta, N Behera, S Hait, NK Gupta, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165258, 2019
152019
Impact of ferromagnetic layer thickness on the spin pumping in Co60Fe20B20/Ta bilayer thin films
S Hait, S Husain, NK Gupta, N Behera, A Kumar, R Gupta, V Barwal, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32, 12453-12465, 2021
132021
Capping Layer (CL) Induced Antidamping in CL/Py/β-W System (CL: Al, β-Ta, Cu, β-W)
N Behera, P Guha, DK Pandya, S Chaudhary
ACS Applied Materials & Interfaces 9 (36), 31005-31017, 2017
122017
Energy-Efficient Co-Fe-B/MgO Spin Hall Nano-Oscillators
N Behera, H Fulara, L Bainsla, A Kumar, M Zahedinejad, A Houshang, ...
Physical Review Applied 18 (2), 024017, 2022
102022
Magnetization dynamics and interface studies in ion-beam sputtered Si/CoFeB (8)/MgO (4)/CoFeB (8)/Ta (5) structures
M Raju, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 115 (17), 17D127, 2014
92014
Magnetization dynamics and interface studies in ion-beam sputtered Si/CoFeB (8)/MgO (4)/CoFeB (8)/Ta (5) structures
M Raju, N Behera, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 115 (17), 17D127, 2014
92014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20