Παρακολούθηση
Bernd Becker
Bernd Becker
Professor of Computer Science, University of Freiburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-freiburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Binary decision diagrams: theory and implementation
R Drechsler, B Becker
Springer Science & Business Media, 2013
3462013
Efficient representation and manipulation of switching functions based on ordered Kronecker functional decision diagrams
R Drechsler, A Sarabi, M Theobald, B Becker, MA Perkowski
Proceedings of the 31st annual Design Automation Conference, 415-419, 1994
2971994
A definition and classification of timing anomalies
J Reineke, B Wachter, S Thesing, R Wilhelm, I Polian, J Eisinger, ...
6th International Workshop on Worst-Case Execution Time Analysis (WCET'06), 2006
2872006
How robust is the n-cube?
B Becker, HU Simon
Information and Computation 77 (2), 162-178, 1988
2171988
Genetic algorithm for variable ordering of OBDDs
R Drechsler, B Becker, N Göckel
IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques 143 (6), 364-368, 1996
1771996
Multi-objective Optimisation Based on Relation Favour
N Drechsler, R Drechsler, B Becker
International conference on evolutionary multi-criterion optimization, 154-166, 2001
1542001
A family of logical fault models for reversible circuits
I Polian, T Fiehn, B Becker, JP Hayes
14th Asian Test Symposium (ATS'05), 422-427, 2005
1522005
Testing for missing-gate faults in reversible circuits
JP Hayes, I Polian, B Becker
13th Asian test symposium, 100-105, 2004
1442004
X-masking during logic BIST and its impact on defect coverage
Y Tang, HJ Wunderlich, H Vranken, F Hapke, M Wittke, P Engelke, ...
2004 International Conferce on Test, 442-451, 2004
1342004
Checking equivalence for partial implementations
C Scholl, B Becker
Proceedings of the 38th Annual Design Automation Conference, 238-243, 2001
1322001
Multithreaded SAT solving
M Lewis, T Schubert, B Becker
2007 Asia and South Pacific Design Automation Conference, 926-931, 2007
1302007
Fast OFDD-based minimization of fixed polarity Reed-Muller expressions
R Drechsler, M Theobald, B Becker
IEEE Transactions on Computers 45 (11), 1294-1299, 1996
1221996
K* BMDs: A new data structure for verification
R Drechsler, B Becker, S Ruppertz
Proceedings ED&TC European Design and Test Conference, 2-8, 1996
1101996
Simulating resistive-bridging and stuck-at faults
P Engelke, I Polian, M Renovell, B Becker
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2006
1072006
Towards Verification of Artificial Neural Networks.
K Scheibler, L Winterer, R Wimmer, B Becker
MBMV, 30-40, 2015
922015
On the relation between BDDs and FDDs
B Becker, R Drechsler, R Werchner
Information and Computation 123 (2), 185-197, 1995
891995
PaMiraXT: Parallel SAT solving with threads and message passing
T Schubert, M Lewis, B Becker
Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation 6 (4), 203-222, 2010
882010
The K* BMD: A verification data structure
R Drechsler, B Becker, S Ruppertz
IEEE Design & Test of Computers 14 (2), 51-59, 1997
831997
Accelerating parametric probabilistic verification
N Jansen, F Corzilius, M Volk, R Wimmer, E Ábrahám, JP Katoen, ...
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 404-420, 2014
782014
Sigref – A Symbolic Bisimulation Tool Box
R Wimmer, M Herbstritt, H Hermanns, K Strampp, B Becker
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2006
782006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20