Παρακολούθηση
Albert Weichselbraun
Albert Weichselbraun
University of Applied Sciences of the Grisons
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhgr.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enriching semantic knowledge bases for opinion mining in big data applications
A Weichselbraun, S Gindl, A Scharl
Knowledge-based systems 69, 78-85, 2014
1322014
Semi-automatic ontology extension using spreading activation
E Chang, W Liu, A Scharl, A Weichselbraun
Journal of Universal Knowledge Management, 50-58, 2005
1322005
Extracting and grounding contextualized sentiment lexicons
A Weichselbraun, S Gindl, A Scharl
IEEE Intelligent Systems 28 (2), 39-46, 2013
1152013
Cross-domain contextualisation of sentiment lexicons
S Gindl, A Weichselbraun, A Scharl
602010
Multiple coordinated views for searching and navigating web content repositories
A Hubmann-Haidvogel, A Scharl, A Weichselbraun
Information Sciences 179 (12), 1813-1821, 2009
582009
An automated approach to investigating the online media coverage of US presidential elections
A Scharl, A Weichselbraun
Journal of Information Technology & Politics 5 (1), 121-132, 2008
582008
Refining non-taxonomic relation labels with external structured data to support ontology learning
A Weichselbraun, G Wohlgenannt, A Scharl
Data & Knowledge Engineering 69 (8), 763-778, 2010
552010
Web content mining for comparing corporate and third‐party online reporting: a case study on solid waste management
I Pollach, A Scharl, A Weichselbraun
Business strategy and the environment 18 (3), 137-148, 2009
462009
Aspect-based extraction and analysis of affective knowledge from social media streams
A Weichselbraun, S Gindl, F Fischer, S Vakulenko, A Scharl
IEEE Intelligent Systems 32 (3), 80-88, 2017
452017
Analyzing the public discourse on works of fiction–Detection and visualization of emotion in online coverage about HBO’s Game of Thrones
A Scharl, A Hubmann-Haidvogel, A Jones, D Fischl, R Kamolov, ...
Information processing & management 52 (1), 129-138, 2016
372016
Using games with a purpose and bootstrapping to create domain-specific sentiment lexicons
A Weichselbraun, S Gindl, A Scharl
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
372011
Discovery and evaluation of non-taxonomic relations in domain ontologies
A Weichselbraun, G Wohlgenannt, A Scharl, M Granitzer, T Neidhart, ...
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies 4 (3), 212-222, 2009
372009
A context-dependent supervised learning approach to sentiment detection in large textual databases
A Weichselbraun, S Gindl, A Scharl
Journal of Information and Data Management 1 (3), 329-329, 2010
352010
Rule-based opinion target and aspect extraction to acquire affective knowledge
S Gindl, A Weichselbraun, A Scharl
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 557-564, 2013
312013
Semantic systems and visual tools to support environmental communication
A Scharl, D Herring, W Rafelsberger, A Hubmann-Haidvogel, R Kamolov, ...
IEEE Systems Journal 11 (2), 762-771, 2015
272015
From web intelligence to knowledge co-creation: A platform for analyzing and supporting stakeholder communication
A Scharl, A Hubmann-Haidvogel, M Sabou, A Weichselbraun, HP Lang
IEEE Internet Computing 17 (5), 21-29, 2013
272013
Media Watch on Climate Change--Visual Analytics for Aggregating and Managing Environmental Knowledge from Online Sources
A Scharl, A Hubmann-Haidvogel, A Weichselbraun, HP Lang, M Sabou
2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences, 955-964, 2013
262013
Dynamic integration of multiple evidence sources for ontology learning
G Wohlgenannt, A Weichselbraun, A Scharl, M Sabou
Journal of Information and Data Management 3 (3), 243-254, 2012
252012
Analyzing news media coverage to acquire and structure tourism knowledge
A Scharl, A Dickinger, A Weichselbraun
Information technology & tourism 10 (1), 3-17, 2008
252008
Consolidating heterogeneous enterprise data for named entity linking and web intelligence
A Weichselbraun, D Streiff, A Scharl
International Journal on Artificial Intelligence Tools 24 (2), 1540008, 2015
192015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20