Παρακολούθηση
Dimitrios Kosmopoulos
Dimitrios Kosmopoulos
Associate Professor at University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiclass defect detection and classification in weld radiographic images using geometric and texture features
I Valavanis, D Kosmopoulos
Expert Systems with Applications 37 (12), 7606-7614, 2010
2122010
Violence content classification using audio features
T Giannakopoulos, D Kosmopoulos, A Aristidou, S Theodoridis
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 502-507, 2006
1512006
Audio-visual fusion for detecting violent scenes in videos
T Giannakopoulos, A Makris, D Kosmopoulos, S Perantonis, ...
Hellenic conference on artificial intelligence, 91-100, 2010
1322010
Robust sequential data modeling using an outlier tolerant hidden Markov model
SP Chatzis, DI Kosmopoulos, TA Varvarigou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (9), 1657-1669, 2008
1242008
Detecting abnormal human behaviour using multiple cameras
P Antonakaki, D Kosmopoulos, SJ Perantonis
Signal Processing 89 (9), 1723-1738, 2009
1082009
Bayesian filter based behavior recognition in workflows allowing for user feedback
DI Kosmopoulos, ND Doulamis, AS Voulodimos
Computer Vision and Image Understanding 116 (3), 422-434, 2012
672012
A variational Bayesian methodology for hidden Markov models utilizing Student's-t mixtures
SP Chatzis, DI Kosmopoulos
Pattern Recognition 44 (2), 295-306, 2011
672011
Robust Jacobian matrix estimation for image-based visual servoing
DI Kosmopoulos
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 27 (1), 82-87, 2011
652011
Hand shape and 3D pose estimation using depth data from a single cluttered frame
P Doliotis, V Athitsos, D Kosmopoulos, S Perantonis
International Symposium on Visual Computing, 148-158, 2012
632012
Automated inspection of gaps on the automobile production line through stereo vision and specular reflection
D Kosmopoulos, T Varvarigou
Computers in Industry 46 (1), 49-63, 2001
622001
Plant leaf recognition using Zernike moments and histogram of oriented gradients
DG Tsolakidis, DI Kosmopoulos, G Papadourakis
Hellenic conference on artificial intelligence, 406-417, 2014
602014
Non-invasive analysis of sleep patterns via multimodal sensor input
V Metsis, D Kosmopoulos, V Athitsos, F Makedon
Personal and ubiquitous computing 18 (1), 19-26, 2014
602014
Robust visual behavior recognition
D Kosmopoulos, SP Chatzis
IEEE Signal Processing Magazine 27 (5), 34-45, 2010
602010
Signal Modeling and Classification Using a Robust Latent Space Model Based on Distributions
SP Chatzis, DI Kosmopoulos, TA Varvarigou
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (3), 949-963, 2008
482008
Computational vision systems for the detection of malignant melanoma
I Maglogiannis, DI Kosmopoulos
Oncology reports 15 (4), 1027-1032, 2006
462006
Superquadric segmentation in range images via fusion of region and boundary information
D Katsoulas, CC Bastidas, D Kosmopoulos
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (5), 781-795, 2008
412008
A survey on developing personalized content services in museums
D Kosmopoulos, G Styliaras
Pervasive and Mobile Computing 47, 54-77, 2018
402018
Improving multi-camera activity recognition by employing neural network based readjustment
AS Voulodimos, ND Doulamis, DI Kosmopoulos, TA Varvarigou
Applied Artificial Intelligence 26 (1-2), 97-118, 2012
372012
Multimodal and ontology-based fusion approaches of audio and visual processing for violence detection in movies
T Perperis, T Giannakopoulos, A Makris, DI Kosmopoulos, S Tsekeridou, ...
Expert systems with applications 38 (11), 14102-14116, 2011
362011
A top-down event-driven approach for concurrent activity recognition
AS Voulodimos, DI Kosmopoulos, ND Doulamis, TA Varvarigou
Multimedia Tools and Applications 69 (2), 293-311, 2014
352014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20