Παρακολούθηση
Simon Diemert
Simon Diemert
Critical Systems Labs Inc., University of Victoria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cslabs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Engagement Model for Medication Management: From Prescription to Description and Conscription.
S Diemert, JH Weber, M Price
ITCH, 81-86, 2017
92017
Eliminative Argumentation for Arguing System Safety - A Practitioner’s Experience
S Diemert, J Joyce
14th IEEE International Systems Conference (SysCon), 1-7, 2020
82020
Using Markov Chains to Model Sensor Network Reliability
T Arjannikov, S Diemert, S Ganti, C Lampman, EC Wiebe
ARES 17 Proceedings of the 12th International Conference on Availability …, 2017
72017
Evaluation of eHealth System Usability and Safety
M Price, J Weber, P Bellwood, S Diemert, R Habibi
Handbook of eHealth Evaluation, 2016
72016
SmartMed: a medication management system to improve adherence
S Diemert, K Richardson, P Hunter, J Weber, M Price
Driving Quality in Informatics: Fulfilling the Promise, 125-130, 2015
62015
Bridging the Gap Between ISO 26262 and Machine Learning: A Survey of Techniques for Developing Confidence in Machine Learning Based Systems.
J Serna, S Diemert, L Millet, R Debouk, S Ramesh, J Joyce
WCX SAE World Congress Experience, 2020
52020
Using graph transformations for formalizing prescriptions and monitoring adherence
JH Weber, S Diemert, M Price
Graph Transformation: 8th International Conference, ICGT 2015, Held as Part …, 2015
52015
Computable Adherence
S Diemert, J Weber, M Price
International Conference on Health Informatics, 2017
32017
Can Large Language Models assist in Hazard Analysis?
S Diemert, JH Weber
https://arxiv.org/abs/2303.15473, 2023
12023
Incremental Assurance Through Eliminative Argumentation
S Diemert, JB Goodenough, J Joyce, CB Weinstock
Journal of System Safety 58 (1), 7-15, 2023
12023
Safety-Critical Adaptation in Self-Adaptive Systems
S Diemert, JH Weber
2022 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2022
12022
Safety Properties of Hybrid System Product Lines
S Diemert, L Millet, J Joyce
14th IEEE International Systems Conference (SysCon), 1-8, 2020
12020
Data for Adherence Decision Support.
S Diemert, J Weber, M Price, J Bannman
Studies in health technology and informatics 257, 75-79, 2019
12019
Evaluation of Personal Health Services and Records
M Price, P Bellwood, R Habibi, S Diemert, J Weber
Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based Approach [Internet], 2017
12017
A mathematical basis for medication prescriptions and adherence
S Diemert
12017
Considering the Language of Computerized Order Entry Systems.
S Diemert, JH Weber, M Price
ITCH, 87-92, 2017
12017
A language based model for analysis of communication intensive processes in health care
S Diemert, F Mason-Blakely, M Price, J Weber
Proceedings of the International Workshop on Software Engineering in …, 2016
12016
Supporting Assurance Case Development Using Generative AI
T Viger, L Murphy, S Diemert, C Menghi, A Di, M Chechik
SAFECOMP 2023, Position Paper, 2023
2023
Safety Integrity Levels for Artificial Intelligence
S Diemert, L Millet, J Groves, J Joyce
International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 397-409, 2023
2023
Patterns for Integrating NIST 800-53 Controls into Security Assurance Cases
T Viger, S Diemert, O Foster
International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 165-175, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20