Παρακολούθηση
Martin R. Oswald
Martin R. Oswald
University of Amsterdam & ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3d instance segmentation via multi-task metric learning
J Lahoud, B Ghanem, M Pollefeys, MR Oswald
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1282019
Nice-slam: Neural implicit scalable encoding for slam
Z Zhu, S Peng, V Larsson, W Xu, H Bao, Z Cui, MR Oswald, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
892022
A symmetry prior for convex variational 3d reconstruction
P Speciale, MR Oswald, A Cohen, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
602016
Indoor Scan2BIM: Building information models of house interiors
S Murali, P Speciale, MR Oswald, M Pollefeys
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
582017
Fast and globally optimal single view reconstruction of curved objects
MR Oswald, E Töppe, D Cremers
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 534-541, 2012
572012
Multi-label semantic 3d reconstruction using voxel blocks
I Cherabier, C Häne, MR Oswald, M Pollefeys
2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV), 601-610, 2016
512016
2017 ICCV challenge: Detecting symmetry in the wild
C Funk, S Lee, MR Oswald, S Tsogkas, W Shen, A Cohen, S Dickinson, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
492017
Routedfusion: Learning real-time depth map fusion
S Weder, J Schonberger, M Pollefeys, MR Oswald
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
472020
Generalized connectivity constraints for spatio-temporal 3d reconstruction
MR Oswald, J Stühmer, D Cremers
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
452014
A comprehensive shape analysis pipeline for stereoscopic measurements of particulate populations in suspension
AK Rajagopalan, J Schneeberger, F Salvatori, S Bötschi, DR Ochsenbein, ...
Powder Technology 321, 479-493, 2017
442017
Aerial single-view depth completion with image-guided uncertainty estimation
L Teixeira, MR Oswald, M Pollefeys, M Chli
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 1055-1062, 2020
412020
Learning priors for semantic 3d reconstruction
I Cherabier, JL Schonberger, MR Oswald, M Pollefeys, A Geiger
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 314-330, 2018
392018
Online invariance selection for local feature descriptors
R Pautrat, V Larsson, MR Oswald, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
382020
Consensus maximization with linear matrix inequality constraints
P Speciale, D Pani Paudel, MR Oswald, T Kroeger, L Van Gool, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
322017
Image-based 3d modeling via cheeger sets
E Töppe, MR Oswald, D Cremers, C Rother
Computer Vision–ACCV 2010: 10th Asian Conference on Computer Vision …, 2011
322011
Geometry-aware satellite-to-ground image synthesis for urban areas
X Lu, Z Li, Z Cui, MR Oswald, M Pollefeys, R Qin
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
302020
Spatial and temporal interpolation of multi-view image sequences
T Gurdan, MR Oswald, D Gurdan, D Cremers
Pattern Recognition: 36th German Conference, GCPR 2014, Münster, Germany …, 2014
302014
Self-supervised learning of non-rigid residual flow and ego-motion
I Tishchenko, S Lombardi, MR Oswald, M Pollefeys
2020 international conference on 3D vision (3DV), 150-159, 2020
282020
Semantically informed multiview surface refinement
M Blaha, M Rothermel, MR Oswald, T Sattler, A Richard, JD Wegner, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 3819-3827, 2017
282017
SOLD2: Self-supervised occlusion-aware line description and detection
R Pautrat, JT Lin, V Larsson, MR Oswald, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
262021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20