Παρακολούθηση
Martin R. Oswald
Martin R. Oswald
University of Amsterdam & ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nice-slam: Neural implicit scalable encoding for slam
Z Zhu, S Peng, V Larsson, W Xu, H Bao, Z Cui, MR Oswald, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
4452022
3d instance segmentation via multi-task metric learning
J Lahoud, B Ghanem, M Pollefeys, MR Oswald
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1762019
Routedfusion: Learning real-time depth map fusion
S Weder, J Schonberger, M Pollefeys, MR Oswald
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
802020
Nicer-slam: Neural implicit scene encoding for rgb slam
Z Zhu, S Peng, V Larsson, Z Cui, MR Oswald, A Geiger, M Pollefeys
arXiv preprint arXiv:2302.03594, 2023
762023
Online invariance selection for local feature descriptors
R Pautrat, V Larsson, MR Oswald, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
752020
Indoor Scan2BIM: Building information models of house interiors
S Murali, P Speciale, MR Oswald, M Pollefeys
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
732017
SOLD2: Self-supervised occlusion-aware line description and detection
R Pautrat, JT Lin, V Larsson, MR Oswald, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
712021
A symmetry prior for convex variational 3d reconstruction
P Speciale, MR Oswald, A Cohen, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
672016
Fast and globally optimal single view reconstruction of curved objects
MR Oswald, E Töppe, D Cremers
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 534-541, 2012
622012
Self-supervised learning of non-rigid residual flow and ego-motion
I Tishchenko, S Lombardi, MR Oswald, M Pollefeys
2020 international conference on 3D vision (3DV), 150-159, 2020
592020
Handcrafted outlier detection revisited
L Cavalli, V Larsson, MR Oswald, T Sattler, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
592020
Geometry-aware satellite-to-ground image synthesis for urban areas
X Lu, Z Li, Z Cui, MR Oswald, M Pollefeys, R Qin
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
592020
2017 ICCV challenge: Detecting symmetry in the wild
C Funk, S Lee, MR Oswald, S Tsogkas, W Shen, A Cohen, S Dickinson, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
562017
Aerial single-view depth completion with image-guided uncertainty estimation
L Teixeira, MR Oswald, M Pollefeys, M Chli
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 1055-1062, 2020
552020
Neuralfusion: Online depth fusion in latent space
S Weder, JL Schonberger, M Pollefeys, MR Oswald
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
512021
A comprehensive shape analysis pipeline for stereoscopic measurements of particulate populations in suspension
AK Rajagopalan, J Schneeberger, F Salvatori, S Bötschi, DR Ochsenbein, ...
Powder technology 321, 479-493, 2017
512017
Multi-label semantic 3d reconstruction using voxel blocks
I Cherabier, C Häne, MR Oswald, M Pollefeys
2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV), 601-610, 2016
512016
Adalam: Revisiting handcrafted outlier detection
L Cavalli, V Larsson, MR Oswald, T Sattler, M Pollefeys
arXiv preprint arXiv:2006.04250, 2020
502020
Learning priors for semantic 3d reconstruction
I Cherabier, JL Schonberger, MR Oswald, M Pollefeys, A Geiger
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 314-330, 2018
502018
Generalized connectivity constraints for spatio-temporal 3d reconstruction
MR Oswald, J Stühmer, D Cremers
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
482014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20