Παρακολούθηση
Grigoris  K. Papagiannis
Grigoris K. Papagiannis
Professor of Power System Analysis, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of narrowband power-line communication in medium-voltage smart distribution grids
TA Papadopoulos, CG Kaloudas, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (2), 981-988, 2013
1092013
Pattern recognition algorithms for electricity load curve analysis of buildings
IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Energy and Buildings 73, 137-145, 2014
992014
An economic assessment of the Kyoto Protocol application
AS Dagoumas, GK Papagiannis, PS Dokopoulos
Energy Policy 34 (1), 26-39, 2006
982006
Economic and environmental impacts from the implementation of an intelligent demand side management system at the European level
G Papagiannis, A Dagoumas, N Lettas, P Dokopoulos
Energy Policy 36 (1), 163-180, 2008
892008
Measurement-based dynamic load modeling using the vector fitting technique
EO Kontis, TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Systems 33 (1), 338-351, 2017
602017
Direct numerical evaluation of earth return path impedances of underground cables
GK Papagiannis, DA Tsiamitros, DP Labridis, PS Dokopoulos
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 152 (3), 321-327, 2005
592005
Impedances and admittances of underground cables for the homogeneous earth case
TA Papadopoulos, DA Tsiamitros, GK Papagiannis
IEEE transactions on power delivery 25 (2), 961-969, 2010
542010
A model for the assessment of different net-metering policies
GC Christoforidis, IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GK Papagiannis, ...
Energies 9 (4), 262, 2016
512016
Earth return path impedances of underground cables for the two-layer earth case
DA Tsiamitros, GK Papagiannis, DP Labridis, PS Dokopoulos
IEEE transactions on power delivery 20 (3), 2174-2181, 2005
482005
Load profiling in the deregulated electricity markets: A review of the applications
IP Panapakidis, MC Alexiadis, GK Papagiannis
2012 9th International Conference on the European Energy Market, 1-8, 2012
462012
Black-box dynamic equivalent model for microgrids using measurement data
PN Papadopoulos, TA Papadopoulos, P Crolla, AJ Roscoe, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 8 (5), 851-861, 2014
452014
Low-voltage distribution line performance evaluation for PLC signal transmission
TA Papadopoulos, GK Papagiannis, PS Dokopoulos
IEEE transactions on power delivery 23 (4), 1903-1910, 2008
452008
Measurement-based analysis of the dynamic performance of microgrids using system identification techniques
PN Papadopoulos, TA Papadopoulos, P Crolla, AJ Roscoe, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 9 (1), 90-103, 2015
442015
Narrowband power line communication: Medium voltage cable modeling and laboratory experimental results
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 102, 50-60, 2013
442013
Active power management in low voltage networks with high photovoltaics penetration based on prosumers’ self-consumption
AI Nousdilis, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Applied energy 229, 614-624, 2018
412018
Configuring residential PV net-metering policies–A focus on the Mediterranean region
I Koumparou, GC Christoforidis, V Efthymiou, GK Papagiannis, ...
Renewable Energy 113, 795-812, 2017
412017
Damping-based droop control strategy allowing an increased penetration of renewable energy resources in low-voltage grids
DV Bozalakov, TL Vandoorn, B Meersman, GK Papagiannis, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 31 (4), 1447-1455, 2016
412016
Homogenous earth approximation of two-layer earth structures: An equivalent resistivity approach
DA Tsiamitros, GK Papagiannis, PS Dokopoulos
IEEE transactions on power delivery 22 (1), 658-666, 2006
412006
Power flow of islanded ac microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
392018
A nearly decentralized voltage regulation algorithm for loss minimization in radial MV networks with high DG penetration
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 7 (4), 1430-1439, 2016
392016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20