Παρακολούθηση
Grigoris  K. Papagiannis
Grigoris K. Papagiannis
Professor of Power System Analysis, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of narrowband power-line communication in medium-voltage smart distribution grids
TA Papadopoulos, CG Kaloudas, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (2), 981-988, 2013
1272013
Pattern recognition algorithms for electricity load curve analysis of buildings
IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Energy and Buildings 73, 137-145, 2014
1222014
An economic assessment of the Kyoto Protocol application
AS Dagoumas, GK Papagiannis, PS Dokopoulos
Energy Policy 34 (1), 26-39, 2006
1122006
Economic and environmental impacts from the implementation of an intelligent demand side management system at the European level
G Papagiannis, A Dagoumas, N Lettas, P Dokopoulos
Energy Policy 36 (1), 163-180, 2008
972008
Measurement-based dynamic load modeling using the vector fitting technique
EO Kontis, TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Systems 33 (1), 338-351, 2017
902017
Impedances and admittances of underground cables for the homogeneous earth case
TA Papadopoulos, DA Tsiamitros, GK Papagiannis
IEEE transactions on power delivery 25 (2), 961-969, 2010
712010
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
692018
Configuring residential PV net-metering policies–A focus on the Mediterranean region
I Koumparou, GC Christoforidis, V Efthymiou, GK Papagiannis, ...
Renewable Energy 113, 795-812, 2017
692017
Assessing the viability of battery energy storage systems coupled with photovoltaics under a pure self-consumption scheme
GA Barzegkar-Ntovom, NG Chatzigeorgiou, AI Nousdilis, SA Vomva, ...
Renewable Energy 152, 1302-1309, 2020
682020
A model for the assessment of different net-metering policies
GC Christoforidis, IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GK Papagiannis, ...
Energies 9 (4), 262, 2016
682016
Direct numerical evaluation of earth return path impedances of underground cables
GK Papagiannis, DA Tsiamitros, DP Labridis, PS Dokopoulos
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 152 (3), 321-327, 2005
672005
Artificial-intelligence method for the derivation of generic aggregated dynamic equivalent models
EO Kontis, TA Papadopoulos, MH Syed, E Guillo-Sansano, GM Burt, ...
IEEE Transactions on Power Systems 34 (4), 2947-2956, 2019
602019
A coordinated droop control strategy for overvoltage mitigation in active distribution networks
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (5), 5260-5270, 2017
562017
Black‐box dynamic equivalent model for microgrids using measurement data
PN Papadopoulos, TA Papadopoulos, P Crolla, AJ Roscoe, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 8 (5), 851-861, 2014
562014
Active power management in low voltage networks with high photovoltaics penetration based on prosumers’ self-consumption
AI Nousdilis, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Applied energy 229, 614-624, 2018
552018
Damping-based droop control strategy allowing an increased penetration of renewable energy resources in low-voltage grids
DV Bozalakov, TL Vandoorn, B Meersman, GK Papagiannis, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 31 (4), 1447-1455, 2016
552016
Measurement‐based analysis of the dynamic performance of microgrids using system identification techniques
PN Papadopoulos, TA Papadopoulos, P Crolla, AJ Roscoe, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 9 (1), 90-103, 2015
552015
Earth return path impedances of underground cables for the two-layer earth case
DA Tsiamitros, GK Papagiannis, DP Labridis, PS Dokopoulos
IEEE transactions on power delivery 20 (3), 2174-2181, 2005
522005
A new voltage control scheme for active medium-voltage (MV) networks
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 169, 53-64, 2019
512019
A generalized model for the calculation of the impedances and admittances of overhead power lines above stratified earth
TA Papadopoulos, GK Papagiannis, DP Labridis
Electric Power Systems Research 80 (9), 1160-1170, 2010
512010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20