Παρακολούθηση
Trevor Darrell
Trevor Darrell
Professor of Computer Science, U.C. Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fully convolutional networks for semantic segmentation
J Long, E Shelhamer, T Darrell
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
480492015
Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation
R Girshick, J Donahue, T Darrell, J Malik
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
362412014
Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding
Y Jia, E Shelhamer, J Donahue, S Karayev, J Long, R Girshick, ...
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 675-678, 2014
178102014
Long-term recurrent convolutional networks for visual recognition and description
J Donahue, L Anne Hendricks, S Guadarrama, M Rohrbach, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
76142015
Pfinder: Real-time tracking of the human body
CR Wren, A Azarbayejani, T Darrell, AP Pentland
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 19 (7), 780-785, 1997
70461997
Context encoders: Feature learning by inpainting
D Pathak, P Krahenbuhl, J Donahue, T Darrell, AA Efros
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
61362016
Decaf: A deep convolutional activation feature for generic visual recognition
J Donahue, Y Jia, O Vinyals, J Hoffman, N Zhang, E Tzeng, T Darrell
International conference on machine learning, 647-655, 2014
59092014
Adversarial discriminative domain adaptation
E Tzeng, J Hoffman, K Saenko, T Darrell
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
52012017
A convnet for the 2020s
Z Liu, H Mao, CY Wu, C Feichtenhofer, T Darrell, S Xie
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
39062022
End-to-end training of deep visuomotor policies
S Levine, C Finn, T Darrell, P Abbeel
Journal of Machine Learning Research 17 (39), 1-40, 2016
38242016
Adapting visual category models to new domains
K Saenko, B Kulis, M Fritz, T Darrell
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
32412010
Cycada: Cycle-consistent adversarial domain adaptation
J Hoffman, E Tzeng, T Park, JY Zhu, P Isola, K Saenko, A Efros, T Darrell
International conference on machine learning, 1989-1998, 2018
32212018
Region-based convolutional networks for accurate object detection and segmentation
R Girshick, J Donahue, T Darrell, J Malik
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (1), 142-158, 2015
31022015
Deep domain confusion: Maximizing for domain invariance
E Tzeng, J Hoffman, N Zhang, K Saenko, T Darrell
arXiv preprint arXiv:1412.3474, 2014
29712014
Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction
D Pathak, P Agrawal, AA Efros, T Darrell
International conference on machine learning, 2778-2787, 2017
26052017
Adversarial feature learning
J Donahue, P Krähenbühl, T Darrell
arXiv preprint arXiv:1605.09782, 2016
23712016
The pyramid match kernel: Discriminative classification with sets of image features
K Grauman, T Darrell
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 2 …, 2005
21692005
Bdd100k: A diverse driving dataset for heterogeneous multitask learning
F Yu, H Chen, X Wang, W Xian, Y Chen, F Liu, V Madhavan, T Darrell
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
18642020
Toward multimodal image-to-image translation
JY Zhu, R Zhang, D Pathak, T Darrell, AA Efros, O Wang, E Shechtman
Advances in neural information processing systems 30, 2017
17622017
Multimodal compact bilinear pooling for visual question answering and visual grounding
A Fukui, DH Park, D Yang, A Rohrbach, T Darrell, M Rohrbach
arXiv preprint arXiv:1606.01847, 2016
17272016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20