Παρακολούθηση
E. Psillakis
E. Psillakis
Professor in Aquatic Chemistry, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enveng.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Developments in liquid-phase microextraction
E Psillakis, N Kalogerakis
TrAC Trends in Analytical Chemistry 22 (9), 565-574, 2003
7112003
Developments in single-drop microextraction
E Psillakis, N Kalogerakis
TrAC Trends in Analytical Chemistry 21 (1), 54-64, 2002
5072002
Enhancement of biodegradability of industrial wastewaters by chemical oxidation pre‐treatment
D Mantzavinos, E Psillakis
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2004
4822004
Vortex-assisted liquid–liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol and bisphenol-A
E Yiantzi, E Psillakis, K Tyrovola, N Kalogerakis
Talanta 80 (5), 2057-2062, 2010
3642010
Anion‐templated assembly of a supramolecular cage complex
JS Fleming, KLV Mann, CA Carraz, E Psillakis, JC Jeffery, JA McCleverty, ...
Angewandte Chemie International Edition 37 (9), 1279-1281, 1998
3141998
Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water
E Psillakis, N Kalogerakis
Journal of Chromatography A 999 (1-2), 145-153, 2003
3082003
Application of solvent microextraction to the analysis of nitroaromatic explosives in water samples
E Psillakis, N Kalogerakis
Journal of Chromatography A 907 (1-2), 211-219, 2001
2762001
Electrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters
M Gotsi, N Kalogerakis, E Psillakis, P Samaras, D Mantzavinos
Water Research 39 (17), 4177-4187, 2005
2692005
Photocatalytic degradation of reactive black 5 in aqueous solutions: Effect of operating conditions and coupling with ultrasound irradiation
DE Kritikos, NP Xekoukoulotakis, E Psillakis, D Mantzavinos
Water research 41 (10), 2236-2246, 2007
2322007
Solid-phase microextraction versus single-drop microextraction for the analysis of nitroaromatic explosives in water samples
E Psillakis, N Kalogerakis
Journal of Chromatography A 938 (1-2), 113-120, 2001
2132001
Degradation of sodium dodecylbenzene sulfonate in water by ultrasonic irradiation
E Manousaki, E Psillakis, N Kalogerakis, D Mantzavinos
Water Research 38 (17), 3751-3759, 2004
2062004
An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples
L Vidal, E Psillakis, CE Domini, N Grané, F Marken, A Canals
Analytica chimica acta 584 (1), 189-195, 2007
1962007
lanthanide complexes of the hexadentate N-donor podand Tris [3-(2-pyridyl) pyrazolyl] hydroborate: Solid-State and Solution Properties
PL Jones, AJ Amoroso, JC Jeffery, JA McCleverty, E Psillakis, LH Rees, ...
Inorganic Chemistry 36 (1), 10-18, 1997
1661997
Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous solutions by ultrasonic irradiation
E Psillakis, G Goula, N Kalogerakis, D Mantzavinos
Journal of hazardous materials 108 (1-2), 95-102, 2004
1632004
Ultrasound-assisted emulsification–microextraction of phenolic preservatives in water
J Regueiro, M Llompart, E Psillakis, JC Garcia-Monteagudo, ...
Talanta 79 (5), 1387-1397, 2009
1582009
Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid-phase microextraction
E Psillakis, D Mantzavinos, N Kalogerakis
Chemosphere 54 (7), 849-857, 2004
1472004
Single-drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water
DA Lambropoulou, E Psillakis, TA Albanis, N Kalogerakis
Analytica chimica acta 516 (1-2), 205-211, 2004
1432004
Sonochemical degradation of triclosan in water and wastewater
L Sanchez-Prado, R Barro, C Garcia-Jares, M Llompart, M Lores, ...
Ultrasonics sonochemistry 15 (5), 689-694, 2008
1242008
Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment plant effluents using hollow fibre liquid-phase microextraction
M Charalabaki, E Psillakis, D Mantzavinos, N Kalogerakis
Chemosphere 60 (5), 690-698, 2005
1192005
Headspace single-drop microextraction for the analysis of chlorobenzenes in water samples
L Vidal, A Canals, N Kalogerakis, E Psillakis
Journal of chromatography A 1089 (1-2), 25-30, 2005
1182005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20