Παρακολούθηση
Lucas Silva Azevedo
Lucas Silva Azevedo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pq.uenf.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of hydroelectric dams on mercury dynamics in South America: A review
IA Pestana, LS Azevedo, WR Bastos, CMM de Souza
Chemosphere 219, 546-556, 2019
562019
Drought promotes increases in total mercury and methylmercury concentrations in fish from the lower Paraíba do Sul River, southeastern Brazil
LS Azevedo, IA Pestana, ARM Rocha, AC Meneguelli-Souza, CAI Lima, ...
Chemosphere 202, 483-490, 2018
242018
Mercury concentration in six fish guilds from a floodplain lake in western Amazonia: interaction between seasonality and feeding habits
LS Azevedo, IA Pestana, AF da Costa Nery, WR Bastos, CMM Souza
Ecological Indicators 111, 106056, 2020
192020
Mercury biomagnification in an ichthyic food chain of an amazon floodplain lake (Puruzinho Lake): Influence of seasonality and food chain modeling
LS Azevedo, IA Pestana, MG Almeida, AF da Costa Nery, WR Bastos, ...
Ecotoxicology and Environmental Safety 207, 111249, 2021
162021
Organotropism of methylmercury in fish of the southeastern of Brazil
LS Azevedo, MG Almeida, WR Bastos, MS Suzuki, M Recktenvald, ...
Chemosphere 185, 746-753, 2017
132017
Influence of the flood pulse on mercury accumulation in detritivorous, herbivorous and omnivorous fish in Brazilian Amazonia
LS Azevedo, IA Pestana, AFC Nery, WR Bastos, CMM Souza
Ecotoxicology 28, 478-485, 2019
112019
Do fish isotopic niches change in an Amazon floodplain lake over the hydrological regime?
LS Azevedo, IA Pestana, MG Almeida, WR Bastos, CMM Souza
Ecology of Freshwater Fish 31 (1), 72-80, 2022
102022
Arsenic in the lower drainage basin of the Paraíba do Sul River (Southeast Brazil): dynamics between the water column and sediment
AC Meneguelli-Souza, IA Pestana, LS Azevedo, MG de Almeida, ...
Environmental Monitoring and Assessment 193, 1-15, 2021
92021
Risk of exposure to total and inorganic arsenic by meat intake among different age groups from Brazil: a probabilistic assessment
LS Azevedo, IA Pestana, AC Meneguelli-Souza, B Ramos, DR Pessanha, ...
Environmental Science and Pollution Research 25, 35471-35478, 2018
92018
Methodology for Maritime Risk Assessment in Ports due to Meteo‐oceanographic Factors: The Case of the port of Suape, Brazil
L Azevêdo, H Duarte, D Galvão, P Michima, D Veleda, A Kreuger
Risk analysis 41 (10), 1823-1839, 2021
82021
Exposure to toxic and essential trace elements through the intake of processed and meat cuts (beef and chicken) in southeastern Brazil
B de Souza Ramos, IA Pestana, D Caldas, LS Azevedo, MG Almeida, ...
Environmental monitoring and assessment 191 (8), 477, 2019
82019
Variation in Hg accumulation between demersal and pelagic fish from Puruzinho Lake, Brazilian Amazon
LS Azevedo, IA Pestana, AF da Costa Nery, WR Bastos, CMM Souza
Ecotoxicology 28, 1143-1149, 2019
62019
Bioconcentration and translocation of Cd and Hg in a tomato (Solanum lycopersicum) from cultivated soils in southeastern Brazil
CAI Lima, IA Pestana, LS Azevedo, DP Ribeiro, MG Almeida, CL Prins, ...
Environmental monitoring and assessment 191, 1-11, 2019
62019
Spatial-temporal dynamics of Cr in fish from Puruzinho Lake (Western Amazon) and dietary risk assessment
LS do Nascimento, L de Oliveira Silva, SM de Azevedo, R de Almeida, ...
Chemosphere 300, 134576, 2022
42022
Risk of exposure to Hg and pesticides residues in a traditional fishing community in the Amazon: a probabilistic approach based on dietary pattern
LS Azevedo, IA Pestana, L Nascimento, RC Oliveira, WR Bastos, ...
Environmental Science and Pollution Research, 1-10, 2022
42022
Arsenic Pathways in the Environment: The Role of Contaminated Groundwater in the Dispersion of Arsenic to Soil, Vegetables and Chicken Meat
BS Ramos, IA Pestana, AC Meneguelli-Souza, LS Azevedo, MG Almeida, ...
International Journal of Environmental Research 15 (6), 921-934, 2021
12021
Recent patents on the industrial application of alpha-amylases
AVF Ferreira, FF Silva, AAM Silva, LS Azevedo, STD da Fonseca, ...
Recent Patents on Biotechnology 14 (4), 251-268, 2020
12020
Arsenic in groundwater in Paraíba do Sul river, Brazil: sources, hydrogeochemistry, and correlation with redox parameters
AC Meneguelli-Souza, IA Pestana, LS Azevedo, MG de Almeida, ...
Environmental Earth Sciences 79, 1-10, 2020
12020
Flood pulse as a driving force of Pb variation in four fish guilds from Puruzinho Lake (western Amazon)
SM de Azevedo, LS do Nascimento, L de Oliveira Silva, MG de Almeida, ...
Environmental Science and Pollution Research 30 (13), 38728-38737, 2023
2023
Biodisponibilidade de elementos essenciais e não essenciais em Solos de Cultivo de Tomate (Solanum lycopersicum L.)
RDA Stellet, LS Azevedo, IA Pestana, CMM de Souza
Confict 13, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20