Παρακολούθηση
Laura Sevilla-Lara
Laura Sevilla-Lara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distribution fields for tracking
L Sevilla-Lara, EG Learned-Miller
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2012
7092012
Distribution fields for tracking
L Sevilla-Lara, E Learned-Miller
2012 IEEE Conference on computer vision and pattern recognition, 1910-1917, 2012
6652012
Optical flow with semantic segmentation and localized layers
L Sevilla-Lara, D Sun, V Jampani, MJ Black
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1992016
On the integration of optical flow and action recognition
L Sevilla-Lara, Y Liao, F Güney, V Jampani, A Geiger, MJ Black
German conference on pattern recognition, 281-297, 2018
1662018
Optical flow in mostly rigid scenes
J Wulff, L Sevilla-Lara, MJ Black
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
1032017
Adaptive prototype learning and allocation for few-shot segmentation
G Li, V Jampani, L Sevilla-Lara, D Sun, J Kim, J Kim
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
922021
Dmc-net: Generating discriminative motion cues for fast compressed video action recognition
Z Shou, X Lin, Y Kalantidis, L Sevilla-Lara, M Rohrbach, SF Chang, Z Yan
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
922019
Smart frame selection for action recognition
SN Gowda, M Rohrbach, L Sevilla-Lara
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2), 1451-1459, 2021
532021
Faster recurrent networks for efficient video classification
L Zhu, D Tran, L Sevilla-Lara, Y Yang, M Feiszli, H Wang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07), 13098 …, 2020
482020
Optical flow estimation with channel constancy
L Sevilla-Lara, D Sun, EG Learned-Miller, MJ Black
European Conference on Computer Vision, 423-438, 2014
382014
Only time can tell: Discovering temporal data for temporal modeling
L Sevilla-Lara, S Zha, Z Yan, V Goswami, M Feiszli, L Torresani
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2021
332021
A new split for evaluating true zero-shot action recognition
SN Gowda, L Sevilla-Lara, K Kim, F Keller, M Rohrbach
DAGM German Conference on Pattern Recognition, 191-205, 2021
132021
Claster: clustering with reinforcement learning for zero-shot action recognition
SN Gowda, L Sevilla-Lara, F Keller, M Rohrbach
European Conference on Computer Vision, 187-203, 2022
122022
Automated looping video creation
L Sevilla-Lara, E Shechtman, KK Sunkavalli
US Patent 9,672,866, 2017
122017
Alba: Reinforcement learning for video object segmentation
SN Gowda, P Eustratiadis, T Hospedales, L Sevilla-Lara
arXiv preprint arXiv:2005.13039, 2020
102020
Smooth loops from unconstrained video
L Sevilla‐Lara, J Wulff, K Sunkavalli, E Shechtman
Computer Graphics Forum 34 (4), 99-107, 2015
82015
" What Is Optical Flow for?": Workshop Results and Summary
F Guney, L Sevilla-Lara, D Sun, J Wulff
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 0-0, 2018
52018
Distribution Fields with Adaptive Kernels for Large Displacement Image Alignment
B Mears, L Sevilla-Lara, E Learned-Miller
BMVC 56 (3), 221-255, 2013
42013
Distribution Fields
L Sevilla-Lara, EG Learned-Miller
UMass Amherst Technical Report, 2011
42011
Distribution fields
L Sevilla-Lara, E Learned-Miller
Technical Report, University of Massachusetts Amherst, 2011
42011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20