Παρακολούθηση
Evangelia Ntormousi
Evangelia Ntormousi
Assistant Professor at the Scuola Normale Superiore di Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sns.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stellar feedback efficiencies: supernovae versus stellar winds
KM Fierlinger, A Burkert, E Ntormousi, P Fierlinger, M Schartmann, ...
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 (1), 710-730, 2016
962016
Formation of Cold Filamentary Structure from Wind-blown Superbubbles
E Ntormousi, A Burkert, K Fierlinger, F Heitsch
The Astrophysical Journal 731 (1), 13, 2011
772011
Age, size, and position of H ii regions in the Galaxy-Expansion of ionized gas in turbulent molecular clouds
P Tremblin, LD Anderson, P Didelon, AC Raga, V Minier, E Ntormousi, ...
Astronomy & Astrophysics 568, A4, 2014
662014
Probing accretion of ambient cloud material into the Taurus B211/B213 filament
Y Shimajiri, P André, P Palmeirim, D Arzoumanian, A Bracco, V Könyves, ...
Astronomy & Astrophysics 623, A16, 2019
552019
The role of magnetic fields in the structure and interaction of supershells
E Ntormousi, JR Dawson, P Hennebelle, K Fierlinger
Astronomy & Astrophysics 599, A94, 2017
332017
The effect of ambipolar diffusion on low-density molecular ISM filaments
E Ntormousi, P Hennebelle, P André, J Masson
Astronomy & Astrophysics 589, A24, 2016
332016
A Young Giant Molecular Cloud Formed at the Interface of Two Colliding Supershells: Observations Meet Simulations
JR Dawson, E Ntormousi, Y Fukui, T Hayakawa, K Fierlinger
The Astrophysical Journal 799 (1), 64, 2015
292015
Probing the cold magnetised Universe with SPICA-POL (B-BOP)
P André, A Hughes, V Guillet, F Boulanger, A Bracco, E Ntormousi, ...
Publications of the Astronomical Society of Australia 36, e029, 2019
282019
Probing fragmentation and velocity sub-structure in the massive NGC 6334 filament with ALMA
Y Shimajiri, P André, E Ntormousi, A Men’shchikov, D Arzoumanian, ...
Astronomy & Astrophysics 632, A83, 2019
252019
Core and stellar mass functions in massive collapsing filaments
E Ntormousi, P Hennebelle
Astronomy & Astrophysics 625, A82, 2019
222019
The width of Herschel filaments varies with distance
GV Panopoulou, SE Clark, A Hacar, F Heitsch, J Kainulainen, ...
172022
Extragalactic Magnetism with SOFIA (Legacy Program). I. The Magnetic Field in the Multiphase Interstellar Medium of M51
AS Borlaff, E Lopez-Rodriguez, R Beck, R Stepanov, E Ntormousi, ...
The Astrophysical Journal 921 (2), 128, 2021
152021
PASIPHAE: A high-Galactic-latitude, high-accuracy optopolarimetric survey
K Tassis, AN Ramaprakash, A Readhead, SB Potter, IK Wehus, ...
arXiv preprint arXiv:1810.05652, 2018
132018
Strong dependence of the physical properties of cores on spatial resolution in observations and simulations
F Louvet, P Hennebelle, A Men’shchikov, P Didelon, E Ntormousi, F Motte
Astronomy & Astrophysics 653, A157, 2021
102021
SMILE: Search for MIlli-LEnses
C Casadio, D Blinov, ACS Readhead, IWA Browne, PN Wilkinson, ...
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 507 (1), L6-L10, 2021
92021
Shell instability of a collapsing dense core
E Ntormousi, P Hennebelle
Astronomy & Astrophysics 574, A130, 2015
92015
A dynamo amplifying the magnetic field of a Milky-Way-like galaxy
E Ntormousi, K Tassis, F Del Sordo, F Fragkoudi, R Pakmor
Astronomy & Astrophysics 641, A165, 2020
72020
Turnaround radius of galaxy clusters in N-body simulations
G Korkidis, V Pavlidou, K Tassis, E Ntormousi, TN Tomaras, K Kovlakas
Astronomy & Astrophysics 639, A122, 2020
72020
Magnetic fields in massive spirals: The role of feedback and initial conditions
E Ntormousi
Astronomy & Astrophysics 619, L5, 2018
72018
Hot gas haloes around disc galaxies: O vii column densities from galaxy formation simulations
E Ntormousi, J Sommer-Larsen
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 409 (3), 1049-1056, 2010
72010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20