Παρακολούθηση
Markus Vincze
Markus Vincze
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acin.tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tutorial: Point cloud library: Three-dimensional object recognition and 6 dof pose estimation
A Aldoma, ZC Marton, F Tombari, W Wohlkinger, C Potthast, B Zeisl, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 19 (3), 80-91, 2012
4462012
Ensemble of shape functions for 3d object classification
W Wohlkinger, M Vincze
2011 IEEE international conference on robotics and biomimetics, 2987-2992, 2011
3752011
CAD-model recognition and 6DOF pose estimation using 3D cues
A Aldoma, M Vincze, N Blodow, D Gossow, S Gedikli, RB Rusu, G Bradski
2011 IEEE international conference on computer vision workshops (ICCV …, 2011
3372011
Hobbit, a care robot supporting independent living at home: First prototype and lessons learned
D Fischinger, P Einramhof, K Papoutsakis, W Wohlkinger, P Mayer, ...
Robotics and Autonomous Systems 75, 60-78, 2016
3362016
A fast stereo matching algorithm suitable for embedded real-time systems
M Humenberger, C Zinner, M Weber, W Kubinger, M Vincze
Computer Vision and Image Understanding 114 (11), 1180-1202, 2010
2472010
Multiobjective Optimization on a Limited Budget of Evaluations Using Model-Assisted -Metric Selection
W Ponweiser, T Wagner, D Biermann, M Vincze
International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, 784-794, 2008
2382008
A global hypotheses verification method for 3d object recognition
A Aldoma, F Tombari, LD Stefano, M Vincze
European conference on computer vision, 511-524, 2012
2142012
Pix2pose: Pixel-wise coordinate regression of objects for 6d pose estimation
K Park, T Patten, M Vincze
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1962019
OUR-CVFH–oriented, unique and repeatable clustered viewpoint feature histogram for object recognition and 6DOF pose estimation
A Aldoma, F Tombari, RB Rusu, M Vincze
Joint DAGM (German Association for Pattern Recognition) and OAGM Symposium …, 2012
1962012
The strands project: Long-term autonomy in everyday environments
N Hawes, C Burbridge, F Jovan, L Kunze, B Lacerda, L Mudrova, J Young, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 24 (3), 146-156, 2017
1812017
Segmentation of unknown objects in indoor environments
A Richtsfeld, T Mörwald, J Prankl, M Zillich, M Vincze
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1802012
Multimodal cue integration through hypotheses verification for rgb-d object recognition and 6dof pose estimation
A Aldoma, F Tombari, J Prankl, A Richtsfeld, L Di Stefano, M Vincze
2013 IEEE international conference on robotics and automation, 2104-2111, 2013
1612013
A laser tracking system to measure position and orientation of robot end effectors under motion
M Vincze, JP Prenninger, H Gander
The International Journal of Robotics Research 13 (4), 305-314, 1994
1591994
Fast ego-motion estimation with multi-rate fusion of inertial and vision
L Armesto, J Tornero, M Vincze
The International Journal of Robotics Research 26 (6), 577-589, 2007
1522007
3dnet: Large-scale object class recognition from cad models
W Wohlkinger, A Aldoma, RB Rusu, M Vincze
2012 IEEE international conference on robotics and automation, 5384-5391, 2012
1492012
Fast semantic segmentation of 3D point clouds using a dense CRF with learned parameters
D Wolf, J Prankl, M Vincze
2015 IEEE International conference on robotics and automation (ICRA), 4867-4873, 2015
1042015
Efficient 3d object detection by fitting superquadrics to range image data for robot's object manipulation
G Biegelbauer, M Vincze
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
972007
Clustered multiple generalized expected improvement: A novel infill sampling criterion for surrogate models
W Ponweiser, T Wagner, M Vincze
2008 IEEE congress on evolutionary computation (IEEE world congress on …, 2008
922008
Multi-rate fusion with vision and inertial sensors
L Armesto, S Chroust, M Vincze, J Tornero
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
922004
Simultaneous motion and structure estimation by fusion of inertial and vision data
P Gemeiner, P Einramhof, M Vincze
The International Journal of Robotics Research 26 (6), 591-605, 2007
812007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20