Παρακολούθηση
Charalambos Vrasidas
Charalambos Vrasidas
CARDET - University of Nicosia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cardet.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Factors influencing interaction in an online course
C Vrasidas, MS McIsaac
American journal of distance education 13 (3), 22-36, 1999
8941999
Constructivism versus objectivism: Implications for interaction, course design, and evaluation in distance education
C Vrasidas
International journal of educational telecommunications 6 (4), 339-362, 2000
7702000
Integrating technology in teaching and teacher education: Implications for policy and curriculum reform
C Vrasidas, MS McIsaac
Educational Media International 38 (2-3), 127-132, 2001
2712001
Principles of pedagogy and evaluation for web-based learning
C Vrasidas, MS McIsaac
Educational Media International 37 (2), 105-111, 2000
2672000
Student and teacher perceptions of interaction in online computer‐mediated communication
MS McIsaac, JM Blocher, V Mahes, C Vrasidas
Education Media International 36 (2), 121-131, 1999
2481999
Online professional development: Lessons from the field
C Vrasidas, M Zembylas
Education+ Training 46 (6/7), 326-334, 2004
2192004
The rhetoric of reform and teachers' use of ICT
C Vrasidas
British Journal of Educational Technology 46 (2), 370-380, 2015
2102015
Issues of pedagogy and design in e-learning systems
C Vrasidas
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, 911-915, 2004
1812004
Can computer use hurt science achievement? The USA results from PISA
EC Papanastasiou, M Zembylas, C Vrasidas
Journal of science education and technology 12, 325-332, 2003
1752003
Globalization, information and communication technologies, and the prospect of a ‘global village’: promises of inclusion or electronic colonization?
M Zembylas, C Vrasidas
Journal of curriculum studies 37 (1), 65-83, 2005
1482005
The nature of technology‐mediated interaction in globalized distance education
C Vrasidas, M Zembylas
International Journal of Training and Development 7 (4), 271-286, 2003
1172003
Online professional development for teachers
C Vrasidas, GV Glass
IAP, 2006
1072006
A conceptual framework for studying distance education
C Vrasidas, GV Glass
Distance education and distributed learning 31, 2002
992002
Listening for silence in text‐based, online encounters
M Zembylas, C Vrasidas
Distance Education 28 (1), 5-24, 2007
942007
Preparing teachers to teach with technology
C Vrasidas, GV Glass
IAP, 2005
942005
Teacher professional development and ICT: Strategies and models
C Vrasidas, GV Glass
Teachers College Record 109 (14), 87-102, 2007
932007
Developing design principles for an e‐learning programme for SME managers to support accelerated learning at the workplace
S Moon, D Birchall, S Williams, C Vrasidas
Journal of Workplace Learning 17 (5/6), 370-384, 2005
902005
Levinas and the “inter‐face”: The ethical challenge of online education
M Zembylas, C Vrasidas
Educational theory 55 (1), 61-78, 2005
852005
Distance education and distributed learning
GV Glass, C Vrasidas
IAP, 2002
752002
Systematic approach for designing hypermedia environments for teaching and learning
C Vrasidas
International Journal of Instructional Media 29 (1), 13, 2002
662002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20