Παρακολούθηση
Nikos Christodoulakis
Nikos Christodoulakis
Doctor of Philosophy in Computer Science - University of Piraeus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα webmail.unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The CE-IoT framework for green ICT organizations: the interplay of CE-IoT as an enabler for green innovation and e-waste management in ICT
G Hatzivasilis, N Christodoulakis, C Tzagkarakis, S Ioannidis, ...
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
12*2019
Evaluating strategic actions for a Greek publishing company
S Alexopoulos, Y Siskos, N Tsotsolas, N Hristodoulakis
Operational Research 12 (2), 253-269, 2012
112012
Job satisfaction measurement: the multi-criteria satisfaction analysis
I Aouadni, A Rebaï, N Christodoulakis, Y Siskos
International Journal of Applied Decision Sciences 7 (2), 190-207, 2014
92014
Preference disaggregation in multiple criteria decision analysis: essays in honor of Yannis Siskos
N Matsatsinis, E Grigoroudis
Springer, 2018
52018
Analytical methods and multicriteria decision support systems under uncertainty: The Talos system
N Christodoulakis
University of Piraeus, 2015
4*2015
Applying the Disaggregation-Aggregation Paradigm for Crude Oil Pipeline Risk Management
S Antoniades, N Christodoulakis, P Delias, N Matsatsinis
Preference Disaggregation in Multiple Criteria Decision Analysis, 147-162, 2018
32018
Structuring a multicriteria strategic decision problem for publishing decision support via facilitated modelling
S Alexopoulos, Y Siskos, N Tsotsolas, N Hristodoulakis
International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies 10 5 (1), 6-19, 2013
32013
University teachers' job satisfaction: The MUlti-criteria Satisfaction Analysis (MUSA) method
I Aouadni, A Rebai, N Christodoulakis, Y Siskos
2013 International Conference on Control, Decision and Information …, 2013
22013
A Single User Model for Circular Economy Driven by the Internet of Things
N Christodoulakis, N Petroulakis, N Tsotsolas
8th International Symposium & 30th National Conference on Operational …, 2019
2019
How robust is the elicitation of criteria weights through Simos’ procedure
E Siskos, N Tsotsolas, N Christodoulakis
26th European Conference on Operational Research, Rome, 2013
2013
Dataset generator for customer’s satisfaction surveys
Y Siskos, N Tsotsolas, N Christodoulakis
63rd European conference of EURO, 2006
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11