Παρακολούθηση
Chen-Nee Chuah
Chen-Nee Chuah
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdavis.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Capacity scaling in MIMO wireless systems under correlated fading
CN Chuah, DNC Tse, JM Kahn, RA Valenzuela
IEEE Transactions on Information theory 48 (3), 637-650, 2002
12012002
Characterization of failures in an IP backbone
A Markopoulou, G Iannaccone, S Bhattacharyya, CN Chuah, C Diot
IEEE INFOCOM 2004 4, 2307-2317, 2004
6482004
Fireman: A toolkit for firewall modeling and analysis
L Yuan, H Chen, J Mai, CN Chuah, Z Su, P Mohapatra
2006 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P'06), 15 pp.-213, 2006
6082006
Knowledge-based opportunistic forwarding in vehicular wireless ad hoc networks
J LeBrun, CN Chuah, D Ghosal, M Zhang
2005 IEEE 61st Vehicular Technology Conference 4, 2289-2293, 2005
5592005
Analysis of link failures in an IP backbone
G Iannaccone, C Chuah, R Mortier, S Bhattacharyya, C Diot
Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet measurment, 237-242, 2002
4832002
Characterization of failures in an operational IP backbone network
A Markopoulou, G Iannaccone, S Bhattacharyya, CN Chuah, Y Ganjali, ...
IEEE/ACM transactions on networking 16 (4), 749-762, 2008
4062008
Unveiling facebook: a measurement study of social network based applications
A Nazir, S Raza, CN Chuah
Proceedings of the 8th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 43-56, 2008
3902008
Platoon management with cooperative adaptive cruise control enabled by VANET
M Amoozadeh, H Deng, CN Chuah, HM Zhang, D Ghosal
Vehicular communications 2 (2), 110-123, 2015
3642015
Security vulnerabilities of connected vehicle streams and their impact on cooperative driving
M Amoozadeh, A Raghuramu, CN Chuah, D Ghosal, HM Zhang, J Rowe, ...
IEEE Communications Magazine 53 (6), 126-132, 2015
3332015
Is sampled data sufficient for anomaly detection?
J Mai, CN Chuah, A Sridharan, T Ye, H Zang
Proceedings of the 6th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 165-176, 2006
2892006
Adaptive traffic signal control with vehicular ad hoc networks
K Pandit, D Ghosal, HM Zhang, CN Chuah
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (4), 1459-1471, 2013
2562013
BASS: BitTorrent assisted streaming system for video-on-demand
C Dana, D Li, D Harrison, CN Chuah
2005 IEEE 7th Workshop on Multimedia Signal Processing, 1-4, 2005
2542005
Capacity of multi-antenna array systems in indoor wireless environment
CN Chuah, JM Kahn, D Tse
IEEE GLOBECOM 1998 (Cat. NO. 98CH36250) 4, 1894-1899, 1998
2531998
ICEBERG: An Internet core network architecture for integrated communications
HJ Wang, B Raman, C Chuah, R Biswas, R Gummadi, B Hohlt, X Hong, ...
IEEE Personal Communications 7 (4), 10-19, 2000
2482000
Fast local rerouting for handling transient link failures
S Nelakuditi, S Lee, Y Yu, ZL Zhang, CN Chuah
IEEE/ACM Transactions on networking 15 (2), 359-372, 2007
2392007
Feasibility of IP restoration in a tier 1 backbone
G Iannaccone, CN Chuah, S Bhattacharyya, C Diot
Ieee Network 18 (2), 13-19, 2004
2292004
Energy-aware node placement in wireless sensor networks
P Cheng, CN Chuah, X Liu
IEEE Global Telecommunications Conference, 2004. GLOBECOM'04. 5, 3210-3214, 2004
2192004
Proactive vs reactive approaches to failure resilient routing
S Lee, Y Yu, S Nelakuditi, ZL Zhang, CN Chuah
IEEE INFOCOM 2004 1, 2004
2162004
ProgME: towards programmable network measurement
L Yuan, CN Chuah, P Mohapatra
IEEE/ACM Transactions on Networking 19 (1), 115-128, 2010
2012010
Characterizing packet audio streams from internet multimedia applications
CN Chuah, RH Katz
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
1452002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20