Παρακολούθηση
Mehluli Ncube
Mehluli Ncube
Companies and Intellectual Property Commision
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cipc.co.za - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
XRD and Mössbauer spectroscopy study of Ho doped BiFeO3
M Ncube, D Naidoo, K Bharuth-Ram, D Billing, H Masenda, DR Sahu, ...
Hyperfine Interactions 219, 83-88, 2013
262013
In situ powder XRD and Mössbauer study of Fe–Co supported on CaCO3
N Chiwaye, LL Jewell, DG Billing, D Naidoo, M Ncube, NJ Coville
Materials Research Bulletin 56, 98-106, 2014
222014
Atomic‐Scale Magnetic Properties of Truly 3d‐Diluted ZnO
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Johnston, H Masenda, TE Mølholt, ...
Advanced Electronic Materials 1 (1-2), 1400039, 2015
212015
Atomic-scale study of the amorphous-to-crystalline phase transition mechanism in GeTe thin films
R Mantovan, R Fallica, A Mokhles Gerami, TE Mølholt, C Wiemer, ...
Scientific reports 7 (1), 8234, 2017
172017
Characterization of Fe states in dilute 57 Mn implanted SnO 2 film
HP Gunnlaugsson, K Nomura, TE Mølholt, S Shayestehaminzadeh, ...
Hyperfine interactions 226, 389-396, 2014
92014
Charge states and lattice sites of dilute implanted Sn in ZnO
TE Mølholt, HP Gunnlaugsson, K Johnston, R Mantovan, J Röder, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 29 (15), 155701, 2017
72017
Lattice sites, charge states and spin–lattice relaxation of Fe ions in 57Mn+ implanted GaN and AlN
H Masenda, D Naidoo, K Bharuth-Ram, HP Gunnlaugsson, K Johnston, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 401, 1130-1138, 2016
72016
57Fe Emission Mössbauer Spectroscopy following dilute implantation of 57Mn into In2O3
AM Gerami, K Johnston, HP Gunnlaugsson, K Nomura, R Mantovan, ...
Hyp. Interact 237 (1), 1, 2016
52016
Sensitivity of 57Fe emission Mössbauer spectroscopy to Ar and C induced defects in ZnO
K Bharuth-Ram, TE Mølholt, G Langouche, S Geburt, C Ronning, ...
Hyperfine Interactions 237, 1-9, 2016
42016
5 7 Fe Emission Mössbauer Study on Gd 3 Ga 5 O 1 2 implanted with dilute …
PB Krastev, HP Gunnlaugsson, K Nomura, V Adoons, AM Gerami, ...
Hyperfine Interactions 237, 1-6, 2016
22016
Magnetic and structural properties of manganese doped (Al, Ga) N studied with Emission Mössbauer spectroscopy
A Bonanni, M Moodley, S Ólafsson, A Svane, HP Gunnlaugsson, ...
22013
An investigation of the structural and magnetic properties of Ho substituted BiFeO3
M Ncube
Faculty of Science, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 2012
22012
Atomic scale properties of magnetic Mn-based alloys probed by emission Mössbauer spectroscopy
R Mantovan, A Zenkevich, G Langouche, K Johnston, S Ólafsson, ...
12013
Sensitivity of 57Fe emission Mössbauer spectroscopy to Ar and C induced defects in ZnO
TE Mølholt, G Langouche, D Naidoo, K Johnston, TB Doyle, H Gislason, ...
Springer Verlag, 2016
2016
57Fe emission Mössbauer spectroscopy following dilute implantation of 57Mn into In 2O3
A Mokhles Gerami, K Johnston, HP Gunnlaugsson, K Nomura, ...
Hyperfine Interactions 237, 1-9, 2016
2016
Emission Mössbauer spectroscopy study of fluence dependence of paramagnetic relaxation in Mn/Fe implanted ZnO
H Masenda, S Geburt, K Bharuth-Ram, D Naidoo, HP Gunnlaugsson, ...
Hyperfine Interactions 237, 1-7, 2016
2016
Emission M¨ ossbauer spectroscopy study of fluence dependence of paramagnetic relaxation in Mn/Fe implanted ZnO
TE Mølholt, G Langouche, K Johnston, D Naidoo, S Shayestehaminzadeh, ...
Springer Verlag, 2016
2016
Fe-57 Emission Mossbauer Study on Gd3Ga5O12 implanted with dilute Mn-57
PB Krastev, HP Gunnlaugsson, K Nomura, V Adoons, AM Gerami, ...
HYPERFINE INTERACTIONS 237 (1), 2016
2016
Emission Mössbauer Spectroscopy of Mn/Fe-Implanted III-Nitrides
H Masenda, D Naidoo, M Ncube, K Baruth-Ram, PH Gunnlaugsson, ...
Exotic Nuclei: Proceedings of the First International African Symposium, 577-578, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19