Παρακολούθηση
Valentin Cristea
Valentin Cristea
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.pub.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive traffic lights using car-to-car communication
V Gradinescu, C Gorgorin, R Diaconescu, V Cristea, L Iftode
2007 IEEE 65th vehicular technology conference-VTC2007-Spring, 21-25, 2007
3562007
Resource-aware hybrid scheduling algorithm in heterogeneous distributed computing
MA Vasile, F Pop, RI Tutueanu, V Cristea, J Kołodziej
Future Generation Computer Systems 51, 61-71, 2015
2052015
An integrated vehicular and network simulator for vehicular ad-hoc networks
C Gorgorin, V Gradinescu, R Diaconescu, V Cristea, L Ifode
Proceedings of the 20th European Simulation and Modelling Conference 59, 2006
832006
Review of advances in neural networks: Neural design technology stack
AD Almási, S Woźniak, V Cristea, Y Leblebici, T Engbersen
Neurocomputing 174, 31-41, 2016
792016
NTP versus PTP in com puter networks clock synchronization
T Neagoe, V Cristea, L Banica
2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics 1, 317-362, 2006
642006
SPRINT: Social prediction-based opportunistic routing
RI Ciobanu, C Dobre, V Cristea
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
582013
A realistic mobility model based on social networks for the simulation of VANETs
A Gainaru, C Dobre, V Cristea
VTC Spring 2009-IEEE 69th Vehicular Technology Conference, 1-5, 2009
572009
A dynamic rescheduling algorithm for resource management in large scale dependable distributed systems
A Olteanu, F Pop, C Dobre, V Cristea
Computers & Mathematics with Applications 63 (9), 1409-1423, 2012
562012
ONSIDE: Socially-aware and interest-based dissemination in opportunistic networks
RI Ciobanu, RC Marin, C Dobre, V Cristea, CX Mavromoustakis
2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), 1-6, 2014
512014
Social aspects to support opportunistic networks in an academic environment
RI Ciobanu, C Dobre, V Cristea
International Conference on Ad-Hoc Networks and Wireless, 69-82, 2012
512012
Satellite image processing applications in MedioGRID
O Muresan, F Pop, D Gorgan, V Cristea
2006 Fifth International Symposium on Parallel and Distributed Computing …, 2006
512006
Genetic algorithm for DAG scheduling in grid environments
F Pop, C Dobre, V Cristea
2009 IEEE 5th International Conference on Intelligent Computer Communication …, 2009
502009
Fault tolerance and recovery in grid workflow management systems
E Sindrilaru, A Costan, V Cristea
2010 international conference on complex, intelligent and software intensive …, 2010
492010
Reputation guided genetic scheduling algorithm for independent tasks in inter-clouds environments
F Pop, V Cristea, N Bessis, S Sotiriadis
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
452013
Meta-scheduling issues in interoperable HPCs, grids and clouds
N Bessis, S Sotiriadis, F Xhafa, F Pop, V Cristea
International Journal of Web and Grid Services 8 (2), 153-172, 2012
452012
Context-aware environments for the internet of things
V Cristea, C Dobre, F Pop
Internet of Things and inter-cooperative computational technologies for …, 2013
442013
SENSE: A collaborative selfish node detection and incentive mechanism for opportunistic networks
RI Ciobanu, C Dobre, M Dascălu, Ş Trăuşan-Matu, V Cristea
Journal of Network and Computer Applications 41, 240-249, 2014
432014
Using a novel message-exchanging optimization (MEO) model to reduce energy consumption in distributed systems
N Bessis, S Sotiriadis, F Pop, V Cristea
Simulation Modelling Practice and Theory 39, 104-120, 2013
412013
A failure detection system for large scale distributed systems
A Lavinia, C Dobre, F Pop, V Cristea
International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST) 2 (3 …, 2011
402011
Modelling requirements for enabling meta-scheduling in inter-clouds and inter-enterprises
N Bessis, S Sotiriadis, V Cristea, F Pop
2011 Third International Conference on Intelligent Networking and …, 2011
342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20