Παρακολούθηση
Lotfi Chaari
Lotfi Chaari
Associate professor HDR, University of Toulouse - INP
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα toulouse-inp.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity: results of the ECLB-COVID19 international online survey
A Ammar, M Brach, K Trabelsi, H Chtourou, O Boukhris, L Masmoudi, ...
Nutrients 12 (6), 1583, 2020
17682020
COVID-19 home confinement negatively impacts social participation and life satisfaction: a worldwide multicenter study
A Ammar, H Chtourou, O Boukhris, K Trabelsi, L Masmoudi, M Brach, ...
International journal of environmental research and public health 17 (17), 6237, 2020
3512020
Effects of home confinement on mental health and lifestyle behaviours during the COVID-19 outbreak: Insight from the ECLB-COVID19 multicenter study
A Ammar, K Trabelsi, M Brach, H Chtourou, O Boukhris, L Masmoudi, ...
Biology of sport 38 (1), 9-21, 2021
3282021
Psychological consequences of COVID-19 home confinement: The ECLB-COVID19 multicenter study
A Ammar, P Mueller, K Trabelsi, H Chtourou, O Boukhris, L Masmoudi, ...
PloS one 15 (11), e0240204, 2020
2822020
Globally altered sleep patterns and physical activity levels by confinement in 5056 individuals: ECLB COVID-19 international online survey
K Trabelsi, A Ammar, L Masmoudi, O Boukhris, H Chtourou, B Bouaziz, ...
Biology of Sport 38 (4), 495-506, 2021
1232021
A wavelet-based regularized reconstruction algorithm for SENSE parallel MRI with applications to neuroimaging
L Chaâri, JC Pesquet, A Benazza-Benyahia, P Ciuciu
Medical image analysis 15 (2), 185-201, 2011
1122011
Sleep quality and physical activity as predictors of mental wellbeing variance in older adults during COVID-19 lockdown: ECLB COVID-19 international online survey
K Trabelsi, A Ammar, L Masmoudi, O Boukhris, H Chtourou, B Bouaziz, ...
International journal of environmental research and public health 18 (8), 4329, 2021
902021
Effects of COVID-19 home confinement on physical activity and eating behaviour Preliminary results of the ECLB-COVID19 international online-survey
A Ammar, M Brach, K Trabelsi, H Chtourou, O Boukhris, L Masmoudi, ...
MedRxiv, 2020.05. 04.20072447, 2020
882020
Fast joint detection-estimation of evoked brain activity in event-related fMRI using a variational approach
L Chaari, T Vincent, F Forbes, M Dojat, P Ciuciu
IEEE transactions on Medical Imaging 32 (5), 821-837, 2012
862012
Improving spacecraft health monitoring with automatic anomaly detection techniques
S Fuertes, G Picart, JY Tourneret, L Chaari, A Ferrari, C Richard
14th international conference on space operations, 2430, 2016
552016
A hierarchical Bayesian model for frame representation
L Chaâri, JC Pesquet, JY Tourneret, P Ciuciu, A Benazza-Benyahia
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (11), 5560-5571, 2010
502010
Spatio-temporal wavelet regularization for parallel MRI reconstruction: application to functional MRI
L Chaari, S Mériaux, JC Pesquet, P Ciuciu
arXiv preprint arXiv:1201.0022, 2011
43*2011
Covid-19 pandemic by the “real-time” monitoring: the Tunisian case and lessons for global epidemics in the context of 3PM strategies
L Chaari, O Golubnitschaja
EPMA journal 11, 133-138, 2020
382020
Sparse EEG source localization using bernoulli laplacian priors
F Costa, H Batatia, L Chaari, JY Tourneret
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 62 (12), 2888-2898, 2015
382015
Convolutional neural network for drowsiness detection using EEG signals
S Chaabene, B Bouaziz, A Boudaya, A Hökelmann, A Ammar, L Chaari
Sensors 21 (5), 1734, 2021
362021
Solving inverse problems with overcomplete transforms and convex optimization techniques
L Chaari, N Pustelnik, C Chaux, JC Pesquet
Wavelets XIII 7446, 254-267, 2009
362009
A Hamiltonian Monte Carlo method for non-smooth energy sampling
L Chaari, JY Tourneret, C Chaux, H Batatia
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (21), 5585-5594, 2016
332016
Hemodynamic-informed parcellation of fMRI data in a joint detection estimation framework
L Chaari, F Forbes, T Vincent, P Ciuciu
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2012: 15th …, 2012
312012
Sparse Bayesian regularization using Bernoulli-Laplacian priors
JYTHB L. Chaari
European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2013
282013
Autocalibrated regularized parallel MRI reconstruction in the wavelet domain
L Chaâri, JC Pesquet, A Benazza-Benyahia, P Ciuciu
2008 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to …, 2008
262008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20