Παρακολούθηση
Konstantinos Avgoustakis
Konstantinos Avgoustakis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PLGA–mPEG nanoparticles of cisplatin: in vitro nanoparticle degradation, in vitro drug release and in vivo drug residence in blood properties
K Avgoustakis, A Beletsi, Z Panagi, P Klepetsanis, AG Karydas, ...
Journal of controlled release 79 (1-3), 123-135, 2002
6222002
PLGA–mPEG nanoparticles of cisplatin: in vitro nanoparticle degradation, in vitro drug release and in vivo drug residence in blood properties
K Avgoustakis, A Beletsi, Z Panagi, P Klepetsanis, AG Karydas, ...
Journal of controlled release 79 (1-3), 123-135, 2002
6222002
Pegylated poly (lactide) and poly (lactide-co-glycolide) nanoparticles: preparation, properties and possible applications in drug delivery
K Avgoustakis
Current drug delivery 1 (4), 321-333, 2004
5322004
Chitosan nanoparticles loaded with dorzolamide and pramipexole
S Papadimitriou, D Bikiaris, K Avgoustakis, E Karavas, M Georgarakis
Carbohydrate polymers 73 (1), 44-54, 2008
3102008
Effect of copolymer composition on the physicochemical characteristics, in vitro stability, and biodistribution of PLGA–mPEG nanoparticles
K Avgoustakis, A Beletsi, Z Panagi, P Klepetsanis, E Livaniou, ...
International journal of pharmaceutics 259 (1-2), 115-127, 2003
2772003
Effect of dose on the biodistribution and pharmacokinetics of PLGA and PLGA–mPEG nanoparticles
Z Panagi, A Beletsi, G Evangelatos, E Livaniou, DS Ithakissios, ...
International journal of pharmaceutics 221 (1-2), 143-152, 2001
2722001
Investigation of the release mechanism of a sparingly water-soluble drug from solid dispersions in hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size …
E Karavas, E Georgarakis, MP Sigalas, K Avgoustakis, D Bikiaris
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 66 (3), 334-347, 2007
2402007
Anticancer activity of cisplatin-loaded PLGA-mPEG nanoparticles on LNCaP prostate cancer cells
EC Gryparis, M Hatziapostolou, E Papadimitriou, K Avgoustakis
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 67 (1), 1-8, 2007
1862007
Biodistribution properties of nanoparticles based on mixtures of PLGA with PLGA–PEG diblock copolymers
A Beletsi, Z Panagi, K Avgoustakis
International journal of pharmaceutics 298 (1), 233-241, 2005
1312005
Poly (lactide)‐poly (ethylene glycol) micelles as a carrier for griseofulvin
E Pierri, K Avgoustakis
Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The …, 2005
1182005
Effect of thymosin peptides on the chick chorioallantoic membrane angiogenesis model
V Koutrafouri, L Leondiadis, K Avgoustakis, E Livaniou, J Czarnecki, ...
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1568 (1), 60-66, 2001
1112001
In vivo investigation of tolerance and antitumor activity of cisplatin-loaded PLGA-mPEG nanoparticles
G Mattheolabakis, E Taoufik, S Haralambous, ML Roberts, K Avgoustakis
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 71 (2), 190-195, 2009
1062009
Physiologically based pharmacokinetic modeling of PLGA nanoparticles with varied mPEG content
M Li, Z Panagi, K Avgoustakis, J Reineke
International journal of nanomedicine 7, 1345, 2012
1002012
Effect of preparative variables on the properties of poly (dl-lactide-co-glycolide)–methoxypoly (ethyleneglycol) copolymers related to their application in controlled drug delivery
A Beletsi, L Leontiadis, P Klepetsanis, DS Ithakissios, K Avgoustakis
International journal of pharmaceutics 182 (2), 187-197, 1999
991999
Graphene oxide stabilized by PLA–PEG copolymers for the controlled delivery of paclitaxel
A Angelopoulou, E Voulgari, EK Diamanti, D Gournis, K Avgoustakis
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 93, 18-26, 2015
862015
Effect of conditions of preparation on the size and encapsulation properties of PLGA-mPEG nanoparticles of cisplatin
EC Gryparis, G Mattheolabakis, D Bikiaris, K Avgoustakis
Drug delivery 14 (6), 371-380, 2007
722007
Polylactic-co-glycolic acid (PLGA)
K Avgoustakis
Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering 1 (1), 1-11, 2005
682005
Facile synthesis of polyester-PEG triblock copolymers and preparation of amphiphilic nanoparticles as drug carriers
AA Vassiliou, SA Papadimitriou, DN Bikiaris, G Mattheolabakis, ...
Journal of Controlled Release 148 (3), 388-395, 2010
592010
Transcutaneous delivery of a nanoencapsulated antigen: induction of immune responses
G Mattheolabakis, G Lagoumintzis, Z Panagi, E Papadimitriou, ...
International journal of pharmaceutics 385 (1-2), 187-193, 2010
552010
Synthesis of cross-linked N-(2-carboxybenzyl) chitosan pH sensitive polyelectrolyte and its use for drug controlled delivery
KP Koutroumanis, K Avgoustakis, D Bikiaris
Carbohydrate Polymers 82 (1), 181-188, 2010
532010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20