Παρακολούθηση
Job van Exel
Job van Exel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eshpm.eur.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Q methodology: A sneak preview
J Van Exel, G de Graaf
Online document available from http://www.qmethod.org, 2005
9802005
Once we have it, will we use it? A European survey on willingness to be vaccinated against COVID-19
S Neumann-Böhme, NE Varghese, I Sabat, PP Barros, W Brouwer, ...
The European Journal of Health Economics 21 (7), 977-982, 2020
7452020
Welfarism vs. extra-welfarism
WBF Brouwer, AJ Culyer, N van Exel, FFH Rutten
Journal of Health Economics 27 (2), 325-338, 2008
4262008
The CarerQol instrument: a new instrument to measure care-related quality of life of informal caregivers for use in economic evaluations
WBF Brouwer, NJA Van Exel, B Van Gorp, WK Redekop
Quality of Life Research 15 (6), 1005-1021, 2006
3282006
An overview of methods and applications to value informal care in economic evaluations of healthcare
MA Koopmanschap, N van Exel, B van den Berg, WBF Brouwer
Pharmacoeconomics 26 (4), 269-280, 2008
2542008
Process utility from providing informal care: the benefit of caring
WBF Brouwer, NJA van Exel, B van den Berg, GAM van den Bos, ...
Health policy 74 (1), 85-99, 2005
2252005
Economic valuation of informal care: lessons from the application of the opportunity costs and proxy good methods
B Van den Berg, W Brouwer, J van Exel, M Koopmanschap, ...
Social science & medicine 62 (4), 835-845, 2006
2232006
Burden of informal caregiving for stroke patients
NJA Van Exel, MA Koopmanschap, B Van den Berg, WBF Brouwer, ...
Cerebrovascular Diseases 19 (1), 11-17, 2005
2182005
Burden of caregiving: evidence of objective burden, subjective burden, and quality of life impacts on informal caregivers of patients with rheumatoid arthritis
WBF Brouwer, N Van Exel, B Van De Berg, HJ Dinant, ...
Arthritis Care & Research 51 (4), 570-577, 2004
2112004
Caring for and caring about: disentangling the caregiver effect and the family effect
A Bobinac, NJA Van Exel, FFH Rutten, WBF Brouwer
Journal of health economics 29 (4), 549-556, 2010
2102010
Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: a comparison of CSI, CRA, SCQ and self-rated burden
J van Exel, WJM Scholte op Reimer, WBF Brouwer, B van den Berg, ...
Clinical rehabilitation 18 (2), 203-214, 2004
208*2004
Caring for a child with autism spectrum disorder and parents’ quality of life: application of the CarerQol
R Hoefman, N Payakachat, J van Exel, K Kuhlthau, E Kovacs, J Pyne, ...
Journal of autism and developmental disorders 44 (8), 1933-1945, 2014
1912014
United but divided: Policy responses and people’s perceptions in the EU during the COVID-19 outbreak
I Sabat, S Neumann-Böhme, NE Varghese, PP Barros, W Brouwer, ...
Health Policy 124 (9), 909-918, 2020
1662020
Could you also have made this trip by another mode? An investigation of perceived travel possibilities of car and train travellers on the main travel corridors to the city of …
NJA Van Exel, P Rietveld
Transportation Research Part A: Policy and Practice 43 (4), 374-385, 2009
1582009
Economic valuation of informal care: the contingent valuation method applied to informal caregiving
B Van DenBerg, W Brouwer, J Exel, M Koopmanschap
Health economics 14 (2), 169-183, 2005
1442005
Productivity costs before and after absence from work: as important as common?
WBF Brouwer, NJA Van Exel, MA Koopmanschap, FFH Rutten
Health Policy 61 (2), 173-187, 2002
1422002
How to include informal care in economic evaluations
RJ Hoefman, J van Exel, W Brouwer
Pharmacoeconomics 31 (12), 1105-1119, 2013
1372013
Preferences for health care and self-management among Dutch adolescents with chronic conditions: a Q-methodological investigation
S Jedeloo, AL van Staa, JM Latour, NJA van Exel
International journal of nursing studies 47 (5), 593-603, 2010
1372010
Scholte op Reimer WJ, Brouwer WB, van den Berg B, Koopmanschap MA, van den Bos GA. Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical …
NJ Van Exel
Clin Rehabil 18 (2), 203-214, 2004
1342004
Public views on principles for health care priority setting: Findings of a European cross-country study using Q methodology
J van Exel, R Baker, H Mason, C Donaldson, W Brouwer, EVQ Team
Social science & medicine 126, 128-137, 2015
1302015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20