Παρακολούθηση
Sandro Stucki
Sandro Stucki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The essence of dependent object types
N Amin, S Grütter, M Odersky, T Rompf, S Stucki
A List of Successes That Can Change the World: Essays Dedicated to Philip …, 2016
1072016
Simplicitly: foundations and applications of implicit function types
M Odersky, O Blanvillain, F Liu, A Biboudis, H Miller, S Stucki
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 42, 2017
492017
Yin-Yang: Concealing the deep embedding of DSLs
V Jovanovic, A Shaikhha, S Stucki, V Nikolaev, C Koch, M Odersky
Proceedings of the 2014 International Conference on Generative Programming …, 2014
452014
Gray-box monitoring of hyperproperties
S Stucki, C Sánchez, G Schneider, B Bonakdarpour
International Symposium on Formal Methods, 406-424, 2019
352019
Staged parser combinators for efficient data processing
M Jonnalagedda, T Coppey, S Stucki, T Rompf, M Odersky
Proceedings of the 2014 ACM International Conference on Object Oriented …, 2014
332014
Reversible sesqui-pushout rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Graph Transformation, 161-176, 2014
152014
Fold-based fusion as a library: A generative programming pearl
M Jonnalagedda, S Stucki
Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN Symposium on Scala, 41-50, 2015
132015
Rigid geometric constraints for Kappa models
V Danos, R Honorato-Zimmer, S Jaramillo-Riveri, S Stucki
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 313, 23-46, 2015
102015
Approximations for stochastic graph rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Formal Methods and Software Engineering: 16th International Conference on …, 2014
102014
Gray-box monitoring of hyperproperties with an application to privacy
S Stucki, C Sánchez, G Schneider, B Bonakdarpour
Formal Methods in System Design 58 (1-2), 126-159, 2021
72021
Higher-Order Subtyping with Type Intervals
S Stucki
EPFL, 2017
72017
Moment semantics for reversible rule-based systems
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Reversible Computation, 3-26, 2015
72015
Refining Privacy-Aware Data Flow Diagrams
H Alshareef, S Stucki, G Schneider
International Conference on Software Engineering and Formal Methods, 121-140, 2021
62021
Transforming Data Flow Diagrams for Privacy Compliance.
H Alshareef, S Stucki, G Schneider
MODELSWARD 21, 207-215, 2021
52021
Transforming data flow diagrams for privacy compliance (long version)
H Alshareef, S Stucki, G Schneider
arXiv preprint arXiv:2011.12028, 2020
52020
Yin-yang: Transparent deep embedding of dsls
V Jovanovic, V Nikolaev, ND Pham, V Ureche, S Stucki, C Koch, ...
Technical Report EPFL-REPORT-185832, EPFL, Lausanne, Switzerland, 2013
52013
Deriving rate equations for site graph rewriting systems
V Danos, R Harmer, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Fourth International Workshop on Static Analysis and Systems Biology, SASB 13, 2013
52013
Rate equations for graphs
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Computational Methods in Systems Biology, 3-26, 2020
42020
What are the odds? Probabilistic programming in Scala
S Stucki, N Amin, M Jonnalagedda, T Rompf
Proceedings of the 4th Workshop on Scala, 1-9, 2013
42013
A theory of higher-order subtyping with type intervals
S Stucki, PG Giarrusso
Proceedings of the ACM on Programming Languages 5 (ICFP), 1-30, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20